АКТУАЛНО


30.05.2016 г. "Нова практика на Варненски Окръжен съд" прочети повече

26.04.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2016Г. прочети повече

08.03.2016 г. НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ, НОВ ОБРАЗЕЦ НА ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ АДВОКАТИ, СЪОБРАЗЕН С ПРОМЕНИТЕ В НЗПП. прочети повече

10.02.2016 г. ОТГОВОР ОТ ФИРМА "БИСОФТ" ЕООД прочети повече

28.01.2016 г. С Т А Н О В И Щ Е на Съвета на Адвокатска колегия – Варна по въпросите, поставени в словото на Председателя на Върховния касационен съд – Лозан Панов на Тържествения пленум по случай 135 години от създаването на ВКС прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Ивелин Николаев Чернаев тел.654671; gsm: 0885919090

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.