• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


22.01.2015 г. НОВИНА ОТ НБПП! Последна новина ВАЖНО!!!! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството. НБПП прочети повече

21.01.2015 г. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ЗА 2014г. прочети повече

18.12.2014 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. ЯНУАРИ 2015Г. прочети повече

17.12.2014 г. РЕШЕНИЕ № 14820/10.12.2014г. ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ЖАЛБА ДО ПЕТ ЧЛЕННИЯ СЪСТАВ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, СТАНОВИЩА МОГАТ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА ИМЕЙЛА НА КОЛЕГИЯТА office@varnalaw.org прочети повече

08.12.2014 г. ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. прочети повече

26.11.2014 г. Списък на дежурните адвокати за м. 12.2014г. прочети повече

26.11.2014 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. АС - Варна, Ви уведомява, че базата в с. Аспарухово е свободна за Коледните празници, а в гр. Велинград - за Новогодишните. прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Иван Шидеров Томов тел.697997; gsm: 0888452364     Румяна Николова Йоргова тел.656309; gsm: 0888203018
Стоян Богомилов Проданов gsm: 0886131738

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

24.01.2015 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Варна за Общото събрание на адвокатите в страната - 2015г.
прочети повече »

15.01.2015 г. НАПОМНЯМЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ПАРОЛА ЗА ПРАВНО - ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА "ЛАКОРДА", ЧЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ТАКАВА БЕЗПЛАТНО И ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015Г.
прочети повече »

09.01.2015 г. ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
прочети повече »

виж всички »