ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Велислав Веселинов Върбанов тел.633957; gsm: 0888274590     Владимир Георгиев Георгиев тел.699731; gsm: 0887611319
Георги Иванов Каров тел.05793979; gsm: 0889323450     Росица Стойкова Несторова тел.607388; gsm: 0895611883
Христина Траянова Фердинандова gsm: 0886206362

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

виж всички »