• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


16.09.2014 г. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО "ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ" "НОТАРИАЛНА КАМАРА" "КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ" прочети повече

15.09.2014 г. СЕМИНАР НА ТЕМА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ИСКОВИЯ ПРОЦЕС прочети повече

15.09.2014 г. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ЗА АДВОКАТ И МЛАДШИ АДВОКАТ. прочети повече

15.09.2014 г. ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО /РЕГИОНАЛНИ КУРСОВЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО http://www.un.org/law/ilfp http://www.un.org/law/rcil прочети повече

04.09.2014 г. СЕМИНАР НА ТЕМА "Последните промени в закона за обществените поръчки" прочети повече

26.08.2014 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. СЕПТЕМВРИ прочети повече

25.08.2014 г. Агенция по вписванията Изменения в Правилника по вписванията прочети повече

25.08.2014 г. Протест За минималните размери на адвокатските възнаграждения прочети повече

25.08.2014 г. СРЕЩА НА МЛАДШИТЕ АДВОКАТИ НА 10.09.2014г. от 15.00ч. в АК - Варна /ул. "Батак" №7, ет.3/ ще се проведе среща на младшите адвокати. прочети повече

22.08.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ за ползване на поч.бази гр.Велинград и с.Аспарухово прочети повече

21.08.2014 г. ВАС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ Предложение за съвместно тълкувателно решение на Върховния касационен съд - Гражданска колегия и Върховния административен съд - I и II колегия по тълкувателно дело №2/2014г. прочети повече

21.08.2014 г. АНКЕТНА ФОРМА Предстоящо изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт прочети повече

21.08.2014 г. НОВА МАГИСТРАТУРА Магистърска програма "Международно решаване на спорове" прочети повече

05.08.2014 г. Съобщение за заличени адвокати от АК - ВАРНА, обнародвани в ДВ БРОЙ 63 ОТ 01.05.2014г. Заличени адвокати на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата прочети повече

05.08.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА "ЛАКОРДА" прочети повече

28.07.2014 г. Списък на дежурните адвокати за месец Август Списък на дежурните адвокати за месец Август прочети повече

24.07.2014 г. Обява от Висшия адвокатски съвет Висш адвокатски съвет уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК и ДОПК на адрес: VASarch@bitex.com или:гр. София, ул. Калоян № 1а, на вниманието на работната група. прочети повече

21.07.2014 г. Доклад от адв. Емил Петров Ядков, Председател на Адвокатски съвет - Благоевград Относно Участие в ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ на Комуникационната стратегия на Върховния административен съд и предложения за подобряване на облика на съда сред широката общественост. прочети повече

01.07.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ Материали относно семинара "ЛЕКАРСКАТА (МЕДИЦИНСКА) ГРЕШКА" прочети повече

11.06.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ да не се внасят суми по старите сметки на институцията в КТБ прочети повече

30.05.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно заплащането на членския внос прочети повече

16.04.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ СЛУЧАИ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ прочети повече

01.04.2014 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщение за ползване на компютърна информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

17.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ 4/2009 г. прочети повече

17.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ РУСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР за обучение прочети повече

10.02.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ относно попълване на анкетен лист прочети повече

12.11.2013 г. РЕЗЮМЕ за окончателния вариант на проекта на ЗИД и Закона за адвокатурата. прочети повече

08.11.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ КЪМ ПОРТАЛИТЕ НА АК-ВАРНА прочети повече

11.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ ОТ СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ ЗА 2012 И 2013 Г. прочети повече

03.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА прочети повече

29.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА прочети повече

25.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ Съобщение за дежурните адвокати прочети повече

25.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ Съобщение във връзка чл.5 б."К" от закона за държавните такси прочети повече

29.06.2011 г. ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НОВИНИ ЗА АДВОКАТИ ПО ПРАВНА ПОМОЩ ПОЛЗВАЩИ СОФТУЕРНА СИСТЕМА "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" прочети повече

02.06.2011 г. БАНКОВАТА СМЕТКА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА БАНКОВАТА СМЕТКА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Михаил Ксенофонов Балчиклиев тел.633269     Пепа Атанасова Савова тел.650203; gsm: 0889681482
Светла Пламенова Нешева тел.603436; gsm: 0899924128

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

13.06.2014 г. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАРИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАРИ НА 05 и 12 юли 2014 г.
прочети повече »

20.05.2014 г. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА И ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ КР.ЦОНЧЕВ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА И ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ КР.ЦОНЧЕВ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА "Касационно производство по наказателни дела.Възобновяване в наказателното производство"
прочети повече »

25.04.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ-ВАРНА И ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР НА 17.05.2014 г. ВЪВ ФЕСТИВАЛЕН КОМПЛЕКС - ВАРНА ЗАЛА "ПРЕСЦЕНТЪР" ОТ 9:30 ч. до 15:00 часа
прочети повече »

15.04.2014 г. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР Търговска несъстоятелност
прочети повече »

11.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ Програма на организирани и уговорени семинари
прочети повече »

20.08.2013 г. ПОКАНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА НА 16.11.2013 г.
прочети повече »

23.05.2012 г. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН"
прочети повече »

виж всички »