• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


26.08.2015 г. Списък на дежурните адвокати за м. 09.2015г. прочети повече

07.08.2015 г. Задължителни указания на НБПП, отнасящи се до прилагането от служебните защитници на чл.38, ал.4 от ЗА и прилагането на Глава VI "Национален регистър за правна помощ" от ЗПП. прочети повече

03.08.2015 г. Списък на дежурните адвокати за м. 08.2015г. прочети повече

31.07.2015 г. Каталог по текстовете на поставените решения на ЕСПЧ. Уведомяваме Ви, че в сайта на Висш Адвокатски съвет има систематизирани решения на ЕСПЧ за периода 1997-2015г. прочети повече

29.07.2015 г. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ СГКК - ВАРНА. прочети повече

16.07.2015 г. Декларация на ВАС във връзка с публичната възможност да бъдат подслушвани или проследявани адвокати. прочети повече

10.07.2015 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИСЪДА № 84/24.02.2015Г. НА ВРС -XXVII С-В С/У ДИМИТЪР СТОЯНОВ РАЙНОВ Е ВЛЯЗЛА В ЗАКОННА СИЛА НА 06.07.2015Г. ПОРАДИ ТОВА, СЪЩИЯТ Е ЗАЛИЧЕН ОТ АДВОКАТСКИЯ РЕГИСТЪР НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА. прочети повече

01.07.2015 г. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/19.06.2015Г. ЧЛ. 371, Т.2 ОТ НПК, ЧЛ. 58а НК: а) само по чл. 85а, ал. 2 от НК б) по чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК прочети повече

15.06.2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България прочети повече

12.06.2015 г. ИЗМЕНЕНИЯ В НПК - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 42 ОТ 09.06.2015Г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОТ 13.06.2015Г. ВЛИЗАТ В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯТА В НПК, ПУБЛИКУВАНИ В ДВ БР. 42 ОТ 09.06.2015Г. СЪЩИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА - WEB.LAKORDA.COM, РАЗДЕЛ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. прочети повече

08.06.2015 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. прочети повече

28.05.2015 г. ЗАПОВЕД № РД 0595/21.05.15г ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА прочети повече

21.05.2015 г. РЕШЕНИЕ №353/22.04.2015Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 23.01.2015Г.ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. РЕШЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА КОМИСИЯТА: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043455 прочети повече

18.05.2015 г. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Националната правна рамка не предпоставя допускане на адвокати ... прочети повече

28.04.2015 г. РЕШЕНИЕ №3939/07.04.2015Г. НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №8244/2013Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД. прочети повече

17.04.2015 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЧЛ.40, АЛ.6 ОТ ЗА прочети повече

30.03.2015 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно ползване на правно - информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

22.01.2015 г. НОВИНА ОТ НБПП! Последна новина ВАЖНО!!!! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството. НБПП прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Венцислав Антонов Савов тел.603494; gsm: 0888265817     Никола Христов Гунчев тел.601414; gsm: 0885844916

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

17.08.2015 г. ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДВ. ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДО СЪДИЛИЩАТА, ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА НА АДВОКАТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАЯВЕН ОТПУСК.
прочети повече »

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

03.08.2015 г. ОБЯВА Адвокатски съвет – Варна търси строителна фирма за извършване на ремонт и реконструкция на почивната си база (4 стаи за почивка, склад, кухня, столова и сервизни помещения към тях) в с. Аспарухово, Община Дългопол, област Варна, за което има изготвена документация.
прочети повече »

01.07.2015 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ АДВОКАТИ, ЧЕ ОТ 01.7.2015Г. ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА Е НА СТОЙНОСТ 500 ЛВ.
прочети повече »

17.06.2015 г. АС - Варна уведомява всички младши адвокати, че офисът на ул. "Пирот" е свободен и може да се ползва за кантора. Желаещите да се свържат с деловодството на колегията.
прочети повече »

22.04.2015 г. РЕШЕНИЕ НА АС, ОТНОСНО ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА
прочети повече »

03.04.2015 г. Договореност между АС и Окръжен съд - Варна
прочети повече »

виж всички »