• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


16.07.2015 г. Декларация на ВАС във връзка с публичната възможност да бъдат подслушвани или проследявани адвокати. прочети повече

10.07.2015 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИСЪДА № 84/24.02.2015Г. НА ВРС -XXVII С-В С/У ДИМИТЪР СТОЯНОВ РАЙНОВ Е ВЛЯЗЛА В ЗАКОННА СИЛА НА 06.07.2015Г. ПОРАДИ ТОВА, СЪЩИЯТ Е ЗАЛИЧЕН ОТ АДВОКАТСКИЯ РЕГИСТЪР НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА. прочети повече

03.07.2015 г. "След Борисов и Цацаров нападна адвокатурата" прочети повече

01.07.2015 г. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/19.06.2015Г. ЧЛ. 371, Т.2 ОТ НПК, ЧЛ. 58а НК: а) само по чл. 85а, ал. 2 от НК б) по чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК прочети повече

25.06.2015 г. Списък на дежурните адвокати за м. 07. 2015г. прочети повече

15.06.2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България прочети повече

12.06.2015 г. ИЗМЕНЕНИЯ В НПК - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 42 ОТ 09.06.2015Г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОТ 13.06.2015Г. ВЛИЗАТ В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯТА В НПК, ПУБЛИКУВАНИ В ДВ БР. 42 ОТ 09.06.2015Г. СЪЩИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА - WEB.LAKORDA.COM, РАЗДЕЛ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. прочети повече

08.06.2015 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. прочети повече

28.05.2015 г. ЗАПОВЕД № РД 0595/21.05.15г ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА прочети повече

21.05.2015 г. РЕШЕНИЕ №353/22.04.2015Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 23.01.2015Г.ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. РЕШЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА КОМИСИЯТА: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043455 прочети повече

18.05.2015 г. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Националната правна рамка не предпоставя допускане на адвокати ... прочети повече

28.04.2015 г. РЕШЕНИЕ №3939/07.04.2015Г. НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №8244/2013Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД. прочети повече

17.04.2015 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЧЛ.40, АЛ.6 ОТ ЗА прочети повече

30.03.2015 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно ползване на правно - информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

22.01.2015 г. НОВИНА ОТ НБПП! Последна новина ВАЖНО!!!! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството. НБПП прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Дойчин Цветков Панайотов gsm: 0888408514     Елена Ванева Иванова тел.603271; gsm: 0876942378
Йордан Евгениев Симеонов тел.0897965483; gsm: 0897965483     Марина Петрова Богданова gsm: 0887451252
Соня Атанасова Михайлова тел.633448     Станислав Димитров Николов тел.630762; gsm: 0878655674
Стефан Гичев Стефанов тел.658489; gsm: 0887657455     Цветелина Ангелова Левашка тел.626671; gsm: 0888535389

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.