ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Иван Люцканов Люцканов тел.699650; gsm: 0888732922     Симеон Георгиев Найденов тел.636424; gsm: 0888921773

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

23.08.2016 г. ИЗПИТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ КАТО АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
прочети повече »

08.08.2016 г. СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ, организирано в гр. Варна от Професионалната асоциация на медиаторите.
прочети повече »

04.08.2016 г. Писмо от Председателя на Международния съюз на адвокатите, Жан-Жак Уетвилер, до Цецка Цачева, относно ЗИДЗА.
прочети повече »

25.07.2016 г. Уважаеми колеги,споделяме становище на Висш адвокатски съвет ... Уважаеми колеги,споделяме становище на Висш адвокатски съвет по повод Законопроекта зи изменение и допълнение Закона за съдебната власт. Моля, да подкрепите същото и изразите съпричастността си на следния електронен адрес в сайта на "Правен свят"
прочети повече »

25.07.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ до Димитър Стоянов Райнов, със заявен адрес в АС: гр. Варна, ул. Струма № 6. Във връзка с решение № 103/17.06.2016г. на АпС – Варна и на основание чл. 22, ал. 2 от ЗА, Ви каним да присъствате лично на редовно заседание на АС, което ще се проведе на 13.09.2016г. от 14.00ч. в деловодството на колегията на ул. „Батак“ № 7, ет. 3 Настоящото обявление е публикувано в сайта на АК – Варан - http://www.varnalaw.org/ на 25.07.2016г. и поставено на таблото в деловодството на АК – Варна на 25.07.2016г. За заседанието при неявяване ще бъде предложено да се приеме, че сте редовно уведомен. 25.07.2016г. Председател:……………… /адв. Юлиян Георгиев/
прочети повече »

06.07.2016 г. На 25. 06. 2016 г. в гр. София се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите/ UIA/. Висшия адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет бяха домакини на събитието. На официалното заседание Варненска Адвокатска колегия бе приета за колективен член на UIA и така е третата колегия от Република България член на авторитетния международен съюз на адвокатите.
прочети повече »

24.06.2016 г. Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала.
прочети повече »

14.06.2016 г. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА, КАТЕДРА "ПРАВНИ НАУКИ" ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "ПРАВНАТА НАУКА И БИЗНЕСА - ЗАЕДНО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.10.2016Г. ОТ 10.00 Ч.
прочети повече »

18.04.2016 г. БАНКОВИ СМЕТКИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

15.02.2016 г. ПРОТОКОЛЪТ ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА АК - ВАРНА Е КАЧЕН В РАЗДЕЛ ПРОТОКОЛИ.
прочети повече »

28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г. Отчетен доклад на АС-Варна за 2015 г.
прочети повече »

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

виж всички »