• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


30.03.2015 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно ползване на правно - информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

27.03.2015 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2015г. прочети повече

11.03.2015 г. Албум "100 НЕЗАБРАВИМИ БЪЛГАСКИ ПЕСНИ" прочети повече

11.03.2015 г. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ прочети повече

25.02.2015 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. прочети повече

25.02.2015 г. Дежурни адвокати за м. 03.2015г. прочети повече

17.02.2015 г. ДЕКЛАРАЦИИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ И АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ВНЕСЕНИЯ В 43 - ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА. прочети повече

17.02.2015 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ прочети повече

13.02.2015 г. ЕКСПОЗЕ по ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА прочети повече

22.01.2015 г. НОВИНА ОТ НБПП! Последна новина ВАЖНО!!!! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството. НБПП прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Александър Бориславов Ралчев тел.612551     Даниела Костадинова Михалева тел.0897809143; gsm: 0897809143
Константин Владимиров Костадинов тел.695705; gsm: 0898733502

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.