ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Петранка Стоянова Стоилова тел.763445; gsm: 0899915124     Светлозар Сабинов Чолаков тел.602019; gsm: 0898433410
Стилян Тодоров Андреев gsm: 0884059989     Тодор Стоянов Стоянов gsm: 0888163999
Цвета Тодорова Маркова тел.304597; gsm: 0889234681

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

15.02.2018 г. СЕМИНАР В СОК „КАМЧИЯ“ НА 17.03.2018 ГОД.
прочети повече »

12.02.2018 г. ПОКАНА Уважаеми колеги, Адвокатски съвет – Варна Ви кани на тържествено отбелязване на Денят на юриста на 14.04.2018г. от 19.00 ч. в ресторант „Хоризонт“. Цената на куверта е 36.00 лева и можете да го закупите в деловодството на колегията до 30.03.2018 год. Адвокатски Съвет – Варна
прочети повече »

05.02.2018 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
прочети повече »

29.01.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЛЕЖКИТЕ ОТ НБПП ЗА ДОХОД СА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА.
прочети повече »

03.11.2017 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме всички вписани в НРПП адвокати, че следва да попълнят нов образец на заявление за конкретизиране на правната свера, в която желаят да работят.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.
прочети повече »

01.08.2017 г. ПИСМО ОТ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, с район на действие Окръжен съд Пловдив.
прочети повече »

виж всички »