АКТУАЛНО


01.12.2016 г. Дежурни адвокати за м. 12.2016г. прочети повече

23.11.2016 г. Национален център за юридическо обучение организират семинар... прочети повече

22.11.2016 г. ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА прочети повече

04.11.2016 г. Еднодневен курс "Introduction to International Arbitration" Курсът ще се проведе във Висшето Военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". прочети повече

02.11.2016 г. СЕМИНАР ЗА ЮРИСТИ И ФИНАНСИСТИ Агенция за право и финанси организира семинар на тема "Промените в банковото право..." прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Стефан Петров Йорданов тел.602771

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

22.11.2016 г. Уважаеми колеги, Моля, всички адвокати включени в Националния регистър за правна помощ своевременно да отчитат служебните дела. Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

28.10.2016 г. Уведомяваме Ви, че Регионалният консултативен център за предоставяне на безплатна правна помощ при Адвокатска колегия - Варна ще бъде със следното работно време:
прочети повече »

30.09.2016 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че ремонта в почивната база в с. Аспарухово е приключил и същата работи.
прочети повече »

07.09.2016 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

04.08.2016 г. Писмо от Председателя на Международния съюз на адвокатите, Жан-Жак Уетвилер, до Цецка Цачева, относно ЗИДЗА.
прочети повече »

25.07.2016 г. Уважаеми колеги,споделяме становище на Висш адвокатски съвет ... Уважаеми колеги,споделяме становище на Висш адвокатски съвет по повод Законопроекта зи изменение и допълнение Закона за съдебната власт. Моля, да подкрепите същото и изразите съпричастността си на следния електронен адрес в сайта на "Правен свят"
прочети повече »

06.07.2016 г. На 25. 06. 2016 г. в гр. София се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите/ UIA/. Висшия адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет бяха домакини на събитието. На официалното заседание Варненска Адвокатска колегия бе приета за колективен член на UIA и така е третата колегия от Република България член на авторитетния международен съюз на адвокатите.
прочети повече »

24.06.2016 г. Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала.
прочети повече »

15.02.2016 г. ПРОТОКОЛЪТ ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА АК - ВАРНА Е КАЧЕН В РАЗДЕЛ ПРОТОКОЛИ.
прочети повече »

28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г. Отчетен доклад на АС-Варна за 2015 г.
прочети повече »

виж всички »