ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Валентина Кирова Михова тел.503551; gsm: 0898756468     Даниела Запрянова Ванчева тел.608136; gsm: 0888626808
Димитър Стойчев Филипов тел.601492; gsm: 0888308890     Людмила Николаева Колева-Маринова gsm: 0888814577
Мая Асенова Пеева-Върбанова тел.633957; gsm: 0887395440     Ростислав Николов Шатов тел.612400; gsm: 0888212344

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

16.04.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ИЗРАЗЯВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АДВ. ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ ТУРНИР ПО СТРЕЛБА С ПИСТОЛЕТ НА 24.03.2018Г., ОРГАНИЗИРАН ОТ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМАНДОСИ.
прочети повече »

16.04.2018 г. ДАТИ ЗА ПРОЛЕТНА СЕСИЯ НА 2018Г. ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
прочети повече »

13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП
прочети повече »

05.02.2018 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
прочети повече »

29.01.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЛЕЖКИТЕ ОТ НБПП ЗА ДОХОД СА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.
прочети повече »

01.08.2017 г. ПИСМО ОТ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, с район на действие Окръжен съд Пловдив.
прочети повече »

виж всички »