АКТУАЛНО


13.02.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме съобщение от Висш адвокатски съвет относно изпит по френски/английски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия. прочети повече

03.02.2020 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ_М.ФЕВРУАРИ 2020 Г. прочети повече

02.02.2020 г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА - 02.02.2020г. Уважаеми колеги, за днес - 02.02.2020 г. е насрочен допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3 прочети повече

27.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 7/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА Насрочва допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, на 02.02.2020 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3 прочети повече

24.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2251 ОТ 10.01.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Борислав Светломиров Златев тел.639194; gsm: 0896787043     Диана Силвиева Крънжалова тел.0888327409; gsm: 0888327409

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

15.02.2020 г. Уважаеми колеги, На 14.02.2020 год. почина адв. Васил Вълчев Василев! Искрени съболезнования на близките му! Поклонението в негова памет ще бъде на 17.02.2020 год. от 13 часа в Катедрален храм Успение Богородично, а погребението в гробищен парк Тополи от 13:30 часа!
прочети повече »

10.02.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 07.02.2020 Г. ВСТЪПИХА В МАНДАТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.
прочети повече »

02.02.2020 г. ПРОТОКОЛ 12/02.02.2020 г. на ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
прочети повече »

02.02.2020 г. ПРОТОКОЛ 11/02.02.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ
прочети повече »

29.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 8/29.01.2020 г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ
прочети повече »

27.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 7/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА Насрочва допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, на 02.02.2020 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3
прочети повече »

27.01.2020 г. Определение № 36 от 24.01.2020 г. на ВКС по гр. дело № 1565/2019 г.
прочети повече »

26.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 6/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25-26 ЯНУАРИ.
прочети повече »

26.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 7/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25-26 ЯНУАРИ.
прочети повече »

22.01.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 25-26.01.2020г. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна за 25.01.2020г и в офиса на ВАК за 26.01.2020г, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна. Един адвокат може да представлява само един колега. Пълномощните се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва: - От упълномощителя : в деня преди Общото събрание в Адвокатския съвет, т.е. на 24.01.2020г, Или - От пълномощника : при регистрацията му за участие в Общото събрание. В избора на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна, платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2019г.
прочети повече »

22.01.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че при регистрация за участие в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия – Варна и получаване на бюлетина и плик за гласуване за делегати за ОСАС се представя адвокатска карта и/или лична карта.
прочети повече »

17.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 17.01.2020 Г. НА ИК ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
прочети повече »

07.01.2020 г. ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО ИЗПРАТЕНИ НЕВЕРНИ ПИСМА ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОЩИ НА ГРАЖДАНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ ИМЕТО НА АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА ВПИСАНИ КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.
прочети повече »

23.12.2019 г. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 / 23.12.2019 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25 - 26 ЯНУАРИ 2020 Г.
прочети повече »

17.12.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА С ВНЕСЕНИЯ НА 08.11.2019 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, КАКТО И ПОКАНА ОТ ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ".
прочети повече »

09.12.2019 г. Уважаеми колеги, В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на Общо събрание на Адвокатската колегия гр. Варна както следва :
прочети повече »

02.12.2019 г. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИ ЗАЩИТНИЦИ - АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ГР. ВАРНА.
прочети повече »

15.11.2019 г. От името на Адвокатски съвет - Варна, поздравявам всички адвокати от Адвокатска колегия - Варна, избрани и положили клетва в състава на новия Общински съвет - Варна - адв. Тодор Иванов Балабанов - Председател, адв. Бранимир Николаев Балачев, адв. Светлан Костов Златев, адв. Стела Димитрова Николова, адв. Мария Тодорова Тодорова и адв. Христо Бойчев Боев, в състава на новия Общински съвет - Провадия - адв. Стефка Стоянова Пейчева и адв. Христо Драгомиров Гичев и новоизбрания кмет на с. Константин
прочети повече »

11.11.2019 г. ПРОТОКОЛ № 29/11.11.2019 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА.
прочети повече »

15.10.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НА АДВОКАТИ НАВЪРШИЛИ 70 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И С АДВОКАТСКИ СТАЖ НАД 25 Г. Решението влиза в сила след 01.01.2020 г.
прочети повече »

01.09.2019 г. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА КАРТИТЕ MULTISPORT! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Договорът ни с БЕНЕФИТ СИСТЕМ изтече и от тяхна страна е направено ново предложение за продължаването му с доста по – високи цени на предлаганите услуги. След проведени разговори Адвокатски съвет успя да договори минимално повишаване на цената, поради което който желае да ползва картата си ще трябва да заплаща новата цена, която е в размер на 50.00 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 60.00 лв. за придружители. Вече могат да се издават карти и за деца, ако са на възраст до 16 г., чиято такса е 30 лв.
прочети повече »

30.08.2019 г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 314 на ВКС от 22.07.2019 г.
прочети повече »

26.08.2019 г. Протокол № 28 на ИК от 26.08.2019 г.
прочети повече »

13.08.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ЖАЛБИ ОТ АДВ. ПЛАМЕН СТОЯНОВ ВЕЛЕЧЕВ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА.
прочети повече »

18.07.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВКС ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ ИЗБОРА НА ОРГАНИ И РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДОВКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 21.06.2019 Г. Е ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА НА 10.07.2019 Г., А ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 243 ОТ 13.06.2019 Г. Е ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА НА 27.06.2019 Г.
прочети повече »

виж всички »