АКТУАЛНО


26.04.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2016Г. прочети повече

31.03.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2016Г. прочети повече

08.03.2016 г. НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ, НОВ ОБРАЗЕЦ НА ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ АДВОКАТИ, СЪОБРАЗЕН С ПРОМЕНИТЕ В НЗПП. прочети повече

10.02.2016 г. ОТГОВОР ОТ ФИРМА "БИСОФТ" ЕООД прочети повече

28.01.2016 г. С Т А Н О В И Щ Е на Съвета на Адвокатска колегия – Варна по въпросите, поставени в словото на Председателя на Върховния касационен съд – Лозан Панов на Тържествения пленум по случай 135 години от създаването на ВКС прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Надежда Петрова Спасова тел.651543; gsm: 0889201604     Румен Николов Монев тел.084662299; gsm: 0887237729

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

28.04.2016 г. НА 28.04.2016г. ДЕЛОВОДСТВОТО НА АК - ВАРНА ЩЕ РАБОТИ ДО 14.00 Ч.
прочети повече »

26.04.2016 г. Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на Тема: Актуални въпроси на търговското право: Погасителна давност при търговските договори. Проблеми на недействителността на правните сделки. ЛЕКТОР: проф. д-р Иван Русчев Семинарът ще се проведе във Фестивален комплекс – Варна, зала ”Пресцентър” на 14.05.16 г. от 9.30 часа. Присъствието на новопостъпилите адвокати и младши адвокати е задължително. Записване на: e – mail: www.varnalaw.org тел: 0878 556 417;052/634856
прочети повече »

18.04.2016 г. БАНКОВИ СМЕТКИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

04.04.2016 г. Дати за изпита за адвокати и младши адвокати за пролетна сесесия на 2016г. Писмен изпит – на 21.05.2016 г.(събота) от 9.00 ч. – тест, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, в аудитории 272 и 292 – регистрация от 8,00 ч., и на 22.05.2016 г., (неделя), от 14.00 ч. – решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” – аудитории 272 и 292, Регистрация – от 13,00 ч. Устен изпит (само за издържалите двете части на писмения изпит) – на 04.06.2016 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4. Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 12.05.2016 г.
прочети повече »

15.02.2016 г. ПРОТОКОЛЪТ ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА АК - ВАРНА Е КАЧЕН В РАЗДЕЛ ПРОТОКОЛИ.
прочети повече »

28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г. Отчетен доклад на АС-Варна за 2015 г.
прочети повече »

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

01.07.2015 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ АДВОКАТИ ОТ СТРАНАТА, ЧЕ ОТ 01.7.2015Г. ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА Е НА СТОЙНОСТ 500 ЛВ.
прочети повече »

17.06.2015 г. АС - Варна уведомява всички младши адвокати, че офисът на ул. "Пирот" е свободен и може да се ползва за кантора. Желаещите да се свържат с деловодството на колегията.
прочети повече »

виж всички »