• Вход
  • Контакти

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Коста Маринов Стоянов тел.0889775088; gsm: 0889775088     Наско Николов Станев тел.604484; gsm: 0888614893
Тинка Стоянова Узунова тел.342250; gsm: 0899889134

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.