ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Гергана Петрова Николова тел.05182981; gsm: 0897835596     Илина Николаева Петрова
Мариана Георгиева Григорова тел.630230; gsm: 0888512635     Мария Христова Кирова тел.800362; gsm: 0879461337

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

27.06.2016 г. Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на Тема: "Актуални въпроси на търговското право: погасителна давност при търговските договори. Проблеми на недействителността на правните сделки." ЛЕКТОР: проф. Д-р Иван Русчев Семинарът ще се проведе във Фестивален комплекс – Варна, зала ”Пресцентър” на 02.07.16 г. от 9.30 часа. Присъствието на новопостъпилите адвокати и младши адвокати е задължително. Записване на: e – mail: office@varnalaw.o
прочети повече »

24.06.2016 г. Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала.
прочети повече »

14.06.2016 г. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА, КАТЕДРА "ПРАВНИ НАУКИ" ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "ПРАВНАТА НАУКА И БИЗНЕСА - ЗАЕДНО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.10.2016Г. ОТ 10.00 Ч.
прочети повече »

18.04.2016 г. БАНКОВИ СМЕТКИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

15.02.2016 г. ПРОТОКОЛЪТ ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА АК - ВАРНА Е КАЧЕН В РАЗДЕЛ ПРОТОКОЛИ.
прочети повече »

28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г. Отчетен доклад на АС-Варна за 2015 г.
прочети повече »

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

виж всички »