• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


18.12.2014 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. ЯНУАРИ 2015Г. прочети повече

17.12.2014 г. РЕШЕНИЕ № 14820/10.12.2014г. ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ЖАЛБА ДО ПЕТ ЧЛЕННИЯ СЪСТАВ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, СТАНОВИЩА МОГАТ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА ИМЕЙЛА НА КОЛЕГИЯТА office@varnalaw.org прочети повече

08.12.2014 г. ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. прочети повече

26.11.2014 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. АС - Варна, Ви уведомява, че базата в с. Аспарухово е свободна за Коледните празници, а в гр. Велинград - за Новогодишните. прочети повече

26.11.2014 г. Уважаеми колеги, На заседание на АС – Варна, проведено на 19.11.2014г. е взето Решение да бъде проведена среща с ръководствата на съдилищата. Молим, до 05.12.2014г., по имейл на колегията - advokati@mbox.contact.bg, да бъдат поставени проблемните въпроси, които да бъдат разисквани. прочети повече

26.11.2014 г. Списък на дежурните адвокати за м. 12.2014г. прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Валя Тодорова Александрова тел.0888339775     Галина Стоянова Серафимова gsm: 0896216207
Ивелина Томова Атанасова gsm: 0894447866     Красимира Стефанова Стефанова тел.603350; gsm: 0884698317
Мария Иванова Димитрова тел.305530; gsm: 0878611059     Светла Иванова Иванова тел.611479; gsm: 0893452341

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

виж всички »