АКТУАЛНО


26.11.2015 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М.12.2015Г. прочети повече

18.11.2015 г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА АДВОКАТИТЕ прочети повече

09.11.2015 г. ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КАНИ ДЕЦАТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА ПОСРЕЩНАТ ДЯДО КОЛЕДА НА 19.12.2015Г. от 16:00ч. или 18:00ч. в Държавен куклен театър - Варна. Записване до 30.11.2015г. НА ТЕЛ:0888339967 ИЛИ НА EMAIL: renistoycheva@abv.bg - Адвокат Ренета Стойчева. прочети повече

04.11.2015 г. АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД - БРОЙ 8 ОТ МЕСЕЦ АВГУСТ 2015Г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ГР. ВАРНА Е ПОЛУЧЕН 8 БРОЙ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД, В КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН ДОКЛАДЪТ НА ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА" НА ТЕМА: "АНАЛИЗ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ" прочети повече

04.11.2015 г. Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на Върховен касационен съд прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Емил Венелинов Матеев тел.607310; gsm: 0888638623     Милена Василева Ахмакова gsm: 0888516650

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

26.11.2015 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 1 ОТ 26.11.2015Г. РЕШЕНИЯ: 1. На осн. чл. 103, ал. 1 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия - Варна може да предложи писмено кандидатури за Председател на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органите (Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд) на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора, а именно –до 30.12.2015г.Предложенията се адресират до Избирателната комисия при АК-гр.Варна на адрес гр.Варна, ул.”Батак” №7, ет.3 във времето от 09ч до 17ч.всеки работен ден от седмицата. 2. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия – Варна може да предложи писмено в свободен текст до Избирателната комисия кандидатурите за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната до 14 дни преди датата на Общото събрание на Адвокатската колегия, а именно – до 15.01.2016г.Предложенията се адресират до Избирателната комисия при АК-гр.Варна на адрес гр.Варна, ул.”Батак” №7, ет.3 във времето от 09ч до 17ч.всеки работен ден от седмицата. 3. На основание чл. 49, ал. 2 от ЗА адвокат, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Адвокатския съвет- Варна и Висшия адвокатски съвет за м. Декември 2015г не може да участва в насрочените избори и да бъде избиран в органите по ЗА. 4. Към предложенията по т. 1 и 2 се прилага декларация от съответния кандидат, че е съгласен да бъде предложен с посочване на адвокатския и юридическия му стаж към датата на съставяне на декларацията, както и дали е бил член на орган на АК-Варна за последните два мандата. 5. Утвърждава образец на декларация по т. 4. – Приложение № 1.
прочети повече »

25.11.2015 г. Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на тема Тема: “ Закон за защита от дискриминацията – актуални въпроси, практика по прилагането му. Европейски директиви.“
прочети повече »

24.11.2015 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЛИЧНО ПО 1 БР. ОТ ИСТОРИЯТА НА ВАРНЕНСКАТА АДВОКАТУРА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА АС - ВАРНА НА УЛ. БАТАК №7, ЕТ. 3, ДО 30.12.2015Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АДВ. ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ
прочети повече »

19.10.2015 г. НАПОМНЯМЕ НА ВСИЧКИ АДВОКАТИ, ЧЕ НА 30 И 31 01.2016г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АК - ВАРНА.
прочети повече »

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

01.07.2015 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ АДВОКАТИ ОТ СТРАНАТА, ЧЕ ОТ 01.7.2015Г. ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА Е НА СТОЙНОСТ 500 ЛВ.
прочети повече »

17.06.2015 г. АС - Варна уведомява всички младши адвокати, че офисът на ул. "Пирот" е свободен и може да се ползва за кантора. Желаещите да се свържат с деловодството на колегията.
прочети повече »

22.04.2015 г. РЕШЕНИЕ НА АС, ОТНОСНО ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА
прочети повече »

виж всички »