• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


26.05.2015 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 06.2015Г. прочети повече

21.05.2015 г. РЕШЕНИЕ №353/22.04.2015Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 23.01.2015Г.ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. РЕШЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА КОМИСИЯТА: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043455 прочети повече

18.05.2015 г. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Националната правна рамка не предпоставя допускане на адвокати ... прочети повече

29.04.2015 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М.05.2015Г. прочети повече

28.04.2015 г. РЕШЕНИЕ №3939/07.04.2015Г. НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №8244/2013Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД. прочети повече

17.04.2015 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЧЛ.40, АЛ.6 ОТ ЗА прочети повече

14.04.2015 г. "(О)ПОЗИЦИЯ ЗА КРИТИЦИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА" прочети повече

30.03.2015 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно ползване на правно - информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

25.02.2015 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. прочети повече

17.02.2015 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ прочети повече

13.02.2015 г. ЕКСПОЗЕ по ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА прочети повече

22.01.2015 г. НОВИНА ОТ НБПП! Последна новина ВАЖНО!!!! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството. НБПП прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Ивайло Кънев Иванов тел.0888408200     Надежда Атанасова Пюскюлева тел.608131; gsm: 0877199321

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

27.05.2015 г. СЕМИНАР В СОК “КАМЧИЯ“
прочети повече »

07.05.2015 г. СЕМИНАР НА 30.05.2015Г.
прочети повече »

05.05.2015 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, МОЛЯ, ВСИЧКИ СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ В СРОК ДО 20.05.2015Г. ДА ПРЕДСТАВЯТ ОТЧЕТИ ПО ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ДЕЛА И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА. СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ И ИЗПРАТЕНИ В НБПП ДО 26.05.2015Г. МОЛЯ ЗА СПЕШНОСТ! ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ
прочети повече »

22.04.2015 г. РЕШЕНИЕ НА АС, ОТНОСНО ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА
прочети повече »

03.04.2015 г. Договореност между АС и Окръжен съд - Варна
прочети повече »

виж всички »