• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


16.04.2014 г. ПОЗДРАВ ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА прочети повече

01.04.2014 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщение за ползване на компютърна информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

26.03.2014 г. ОБЯВА БАЛ НА ЮРИСТА прочети повече

20.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ за промяна на работното време на канцеларията на АС-Варна прочети повече

17.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ РУСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР за обучение прочети повече

17.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ 4/2009 г. прочети повече

10.02.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ относно попълване на анкетен лист прочети повече

12.11.2013 г. РЕЗЮМЕ за окончателния вариант на проекта на ЗИД и Закона за адвокатурата. прочети повече

08.11.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ КЪМ ПОРТАЛИТЕ НА АК-ВАРНА прочети повече

29.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩАТА НА РЪКОВОДСТВАТА НА АС И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА прочети повече

11.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ ОТ СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ ЗА 2012 И 2013 Г. прочети повече

03.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА прочети повече

29.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА прочети повече

25.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ Съобщение за дежурните адвокати прочети повече

25.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ Съобщение във връзка чл.5 б."К" от закона за държавните такси прочети повече

29.06.2011 г. ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НОВИНИ ЗА АДВОКАТИ ПО ПРАВНА ПОМОЩ ПОЛЗВАЩИ СОФТУЕРНА СИСТЕМА "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" прочети повече

02.06.2011 г. БАНКОВАТА СМЕТКА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА БАНКОВАТА СМЕТКА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Иван Петров Ташев тел.601705; gsm: 0889644944     Красимира Сашева Личева тел.606284
Митко Андреев Минчев тел.051993044; gsm: 0898220827     Нина Иванова Димитрова gsm: 0898529381
Теодора Стефанова Стефанова тел.619668; gsm: 0895447082

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

15.04.2014 г. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР Търговска несъстоятелност
прочети повече »

11.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ Програма на организирани и уговорени семинари
прочети повече »

05.03.2014 г. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР НА ТЕМА "Съдебна практика по искове, свързани с неизпълнението на задълженията по търговски сделки". "Сравнителни аспекти на заповедното производство по ГПК и принудителното изпълнение в Европейския съюз"
прочети повече »

07.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ-ВАРНА И ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР НА 19.10.2013 г. ВЪВ ФЕСТИВАЛЕН КОМПЛЕКС - ВАРНА ЗАЛА "ПРЕСЦЕНТЪР" ОТ 9:00 ч. до 16:00 часа
прочети повече »

20.08.2013 г. ПОКАНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА НА 16.11.2013 г.
прочети повече »

11.06.2013 г. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА И ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ КР.ЦОНЧЕВ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО И НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ" АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА И ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ КР.ЦОНЧЕВ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО И НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ"
прочети повече »

03.10.2012 г.
Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия - Варна ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР на 20.10.2012 г. от 09.00. до 15.00 часа в зала Пресцентър на "Фестивален комплекс"-Варна на тема: "Преюдициалното запитване до съда на Европейския съюз,като средство за защита срещу конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и на правата на Европейския Съюз." лектори:адв.Катина Бойчева, и адв.Тинка Черничерска
семинар
прочети повече »

23.05.2012 г. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН"
прочети повече »

виж всички »