• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


24.10.2014 г. "Информационно обслужване" АД, клон Варна, планира внедряване на обновени системи и активиране на нова услуга за Апелативен съд Варна и Окръжен съд Варна, след което ще бъдат предприети действия по поетапно активиране на услугата и за другите съдилища от Апелативен район Варна, включени в портала. прочети повече

20.10.2014 г. Нелоялна конкуренция на адвокатската дейност и действията на Адвокатските съвети за преодоляването й. Експозе на адв. М. Ралчев - член на Висшия Адвокатски Съвет за националната конференция на българската адвокатура в гр. Несебър на 17 и 18 октомври 2014г. прочети повече

20.10.2014 г. Предложение от Йордан Цветанов Йорданов - заместник председател на ВАдвС. Предложение относно организиране и провеждане на дискусия за решаване на съществуващите проблеми по Закона за правната помощ. прочети повече

20.10.2014 г. Справка за дължимия и внесен членски внос от Адвокатските колегии за 2014г. прочети повече

07.10.2014 г. ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ" прочети повече

06.10.2014 г. Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2014г. прочети повече

23.09.2014 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. прочети повече

16.09.2014 г. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО "ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ" "НОТАРИАЛНА КАМАРА" "КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ" прочети повече

15.09.2014 г. ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО /РЕГИОНАЛНИ КУРСОВЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО http://www.un.org/law/ilfp http://www.un.org/law/rcil прочети повече

25.08.2014 г. Агенция по вписванията Изменения в Правилника по вписванията прочети повече

25.08.2014 г. Протест За минималните размери на адвокатските възнаграждения прочети повече

21.08.2014 г. АНКЕТНА ФОРМА Предстоящо изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт прочети повече

21.08.2014 г. НОВА МАГИСТРАТУРА Магистърска програма "Международно решаване на спорове" прочети повече

05.08.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА "ЛАКОРДА" прочети повече

17.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ 4/2009 г. прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Десислава Атанасова Панайотова тел.636387; gsm: 0898801283     Мария Николова Костова тел.313414; gsm: 0897803304
Пламен Христов Недков тел.743428; gsm: 0889549305

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.