АКТУАЛНО


10.02.2016 г. ОТГОВОР ОТ ФИРМА "БИСОФТ" ЕООД прочети повече

10.02.2016 г. ПРЕПИС ОТ ИСКАНЕ НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ДАДАТ СТАНОВИЩЕ ДО АС В СРОК ДО 17.02.2016Г. прочети повече

08.02.2016 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Благодаря на всички, които участваха в Общото събрание на АК - Варна и в балотажа за изборни органи! Адв. Юлиян Георгиев прочети повече

02.02.2016 г. КОНСУЛТАТИВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪВЕТ прочети повече

28.01.2016 г. С Т А Н О В И Щ Е на Съвета на Адвокатска колегия – Варна по въпросите, поставени в словото на Председателя на Върховния касационен съд – Лозан Панов на Тържествения пленум по случай 135 години от създаването на ВКС прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Даниела Симеонова Койчева тел.624083; gsm: 0899878739     Десислава Миленова Петкова тел.950708; gsm: 0894330195
Йордан Николов Араджиев тел.504147; gsm: 0888737071

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

12.02.2016 г. ПРОТОКОЛ №14 ИК
прочети повече »

11.02.2016 г. ПРОТОКОЛ №13/10.02.2016Г. НА ИК
прочети повече »

08.02.2016 г. ПРОТОКОЛ № 11 на ИК - Делегати
прочети повече »

08.02.2016 г. ПРОТОКОЛ № 12 на ИК - АС, КС и ДС
прочети повече »

08.02.2016 г. ПРОТОКОЛ №10 на ИК
прочети повече »

01.02.2016 г. ПРОТОКОЛ №7/31.01.2016г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
прочети повече »

01.02.2016 г. ПРОТОКОЛ № 8/31.01.2016 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
прочети повече »

01.02.2016 г. ПРОТОКОЛ №9/31.01.2016 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
прочети повече »

28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г. Отчетен доклад на АС-Варна за 2015 г.
прочети повече »

29.12.2015 г. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
прочети повече »

29.12.2015 г. Немската фондация за международно правно сътрудничество (Deutsche Stiltung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v.) организира, съвместно c немската адвокатска колегия, програма за гостуване на адвокати от Централна, Източна и Югоизточна Европа в Германия, в която е поканен да участва и един български адвокат, отговарящ на следните условия: да е на възраст до 35 години, с добро владеене на немски език н да работи в областта на гражданското нлн търговското право.
прочети повече »

04.12.2015 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГР. ВАРНА
прочети повече »

26.11.2015 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 1 ОТ 26.11.2015Г. РЕШЕНИЯ: 1. На осн. чл. 103, ал. 1 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия - Варна може да предложи писмено кандидатури за Председател на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органите (Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд) на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора, а именно –до 30.12.2015г.Предложенията се адресират до Избирателната комисия при АК-гр.Варна на адрес гр.Варна, ул.”Батак” №7, ет.3 във времето от 09ч до 17ч.всеки работен ден от седмицата. 2. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия – Варна може да предложи писмено в свободен текст до Избирателната комисия кандидатурите за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната до 14 дни преди датата на Общото събрание на Адвокатската колегия, а именно – до 15.01.2016г.Предложенията се адресират до Избирателната комисия при АК-гр.Варна на адрес гр.Варна, ул.”Батак” №7, ет.3 във времето от 09ч до 17ч.всеки работен ден от седмицата. 3. На основание чл. 49, ал. 2 от ЗА адвокат, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Адвокатския съвет- Варна и Висшия адвокатски съвет за м. Декември 2015г не може да участва в насрочените избори и да бъде избиран в органите по ЗА. 4. Към предложенията по т. 1 и 2 се прилага декларация от съответния кандидат, че е съгласен да бъде предложен с посочване на адвокатския и юридическия му стаж към датата на съставяне на декларацията, както и дали е бил член на орган на АК-Варна за последните два мандата. 5. Утвърждава образец на декларация по т. 4. – Приложение № 1.
прочети повече »

24.11.2015 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЛИЧНО ПО 1 БР. ОТ ИСТОРИЯТА НА ВАРНЕНСКАТА АДВОКАТУРА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА АС - ВАРНА НА УЛ. БАТАК №7, ЕТ. 3, ДО 30.01.2016Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АДВ. ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ
прочети повече »

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

виж всички »