ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Веселина Стоянова Торбарова gsm: 0896881024     Звездалина Йорданова Митева тел.0899924910
Мария Николова Димитрова тел.602254; gsm: 0879838921     Станислав Георгиев Вътев gsm: 0899025028
Станислава Милчева Минева-Димова gsm: 0894447866     Теодора Иванова Фокова gsm: 0884571990

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.