ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Васил Иванов Гошев тел.639860; gsm: 0898643185     Любомир Васков Нейков тел.0898606028; gsm: 0898606028
Стефан Дочев Стефанов тел.502514; gsm: 0887397961

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

06.08.2020 г. СТАНОВИЩЕ от Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – гр. Варна относно проекта на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
прочети повече »

31.07.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме постъпило във Висшия адвокатски съвет писмо от Министерство на правосъдието, относно представяне на кандидатури за включване в списъка на арбитрите, които могат да бъдат призовани да участват в арбитражните състави, създадени съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Съгласно резолюцията на Председателя - г-жа Негенцова, ако има желаещи за включване в списъка, моля да изпратят документите си в срок до 20.08.2020 г.
прочети повече »

29.07.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ С ПРИЛОЖЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

23.07.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме писмо от доц. д-р Мартин Белов /заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“/ относно магистърска програма „Защита на основните права“.
прочети повече »

16.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ СТАНОВИЩЕТО НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
прочети повече »

15.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ПОЗИЦИЯТА НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА ОТ ИЗМИНАЛИТЕ ДНИ.
прочети повече »

14.07.2020 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРТИ SODEXO
прочети повече »

13.07.2020 г. Уважаеми колеги, Във връзка с прекратяването на договора с "БЕНЕФИТ СИСТЕМ БЪЛГАРИЯ" ООД, публикуваме докладите на колегите Митко Гроздев и Ренета Стойчева приети в редовно заседание на Адвокатски съвет от 09.07.2020 г.
прочети повече »

13.07.2020 г. Уважаеми колеги, Във връзка с публикации в сайтовете budnavarna.com и novinite 24.com от 03.07.2020 г. със заглавие „Варненски адвокат обижда непозната по телефона: Вие сте жалка женица(ЗАПИС)“ и качен аудиозапис от разговор между лице представящо се за адвокат Иван Богатов от ВАК с дама, за която твърди, че има задължение към мобилен оператор, Ви уведомяваме за следното:
прочети повече »

06.07.2020 г. Уважаеми колеги, Членовете на Адвокатска колегия - Варна могат да ползват отстъпка от цената на билетите за оперния и театрален афиш на Държавна опера - Варна при ГРУПОВИ посещения.
прочети повече »

01.07.2020 г. Уважаеми колеги, В отговор на многобройни ваши запитвания и изразени мнения относно едномесечното предизвестие от фирма „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за прекратяване на договора...
прочети повече »

30.06.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД № 48/29.06.2020 г. на Председателя на Варненски адвокатски съвет относно списък на дежурни адвокати за гр. Девня.
прочети повече »

30.06.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД № 47/29.06.2020 г. на Председателя на Варненски адвокатски съвет относно списък на дежурни адвокати за гр. Провадия.
прочети повече »

30.06.2020 г. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД и АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

17.06.2020 г. ЦЕНИ И КОНТАКТИ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА КОЛЕГИЯТА
прочети повече »

17.06.2020 г. В прикачен файл публикуваме Задължения на адвокатския съвет във връзка с процедурата по предоставяне на правна помощ.
прочети повече »

10.06.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИЯ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО "ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ОТНОСИМИ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ". ВСЕКИ ОТ ВАС, КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ИЗРАЗИ СТАНОВИЩЕ ПИСМЕНО.
прочети повече »

08.06.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЯТНА ПОЧИВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА ОТ ЕКИПА НА "САКВОЯЖ"
прочети повече »

08.06.2020 г. ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ТЕМАТА ЗА ТАЗГОДИШНИЯ КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА РЕФЕРАТИ ОТ СТУДЕНТИ, СЛЕДВАЩИ ПРАВО, ПО ПОВОД 22 НОЕМВРИ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА
прочети повече »

08.05.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме Решение № 80 на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия, взето на 07.05.2020 г. с което „Изменя Решение от Протокол № 4 от 15.04.2015 г. и Решение № 580 от 24.01.2018 г. относно размерът на отпусканата еднократна помощ при раждане или осиновяване на дете в семейството на адвокат или служител на Адвокатския съвет, без значение от поредността на детето като измени сумата от 100 лева за еднократна помощ на ½ от минималната работна заплата“.
прочети повече »

27.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В СЕКЦИЯ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЛЕД 10.03.2020 Г.
прочети повече »

26.03.2020 г. Колеги, С оглед създалата се ситуация "БИСОФТ" ЕООД направи следните подобрения с оглед плащания и мониотринг на партидата за членски внос на всеки член на колегия и обнови портал: http://www1.vr.pdefense.org/ , който дава ясен и достъпен начин за всеки адвокат да направи справка за регистрираните данни и плащане на членски внос.
прочети повече »

25.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СТАНОВИЩЕТО НА АДВ. НАСКО СТАНЕВ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 13.03.2020 г.
прочети повече »

17.03.2020 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
прочети повече »

10.02.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 07.02.2020 Г. ВСТЪПИХА В МАНДАТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.
прочети повече »

виж всички »