АКТУАЛНО


15.01.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2/15.01.2018Г. НА ИК е публикуван в раздел "Протоколи" прочети повече

15.01.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪББРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА прочети повече

09.01.2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 27-28.01.2018г. в зала „Европа“ на ФКЦ-Варна, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна. Един адвокат може да представлява само един колега. прочети повече

05.01.2018 г. Публикаця в ДВ за лишаване от право да упражнява адвокатска професия за Полина Николаева Вакарелова, Светлозар Анастасов Николов и Силвия Георгиева Славева от ВАК. прочети повече

05.01.2018 г. Публикаця в ДВ за лишаване от право да упражнява адвокатска професия за Виолета Асенова Мишкова и Елица Неделчева Никифорова от ВАК. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


23.08.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Уведомяваме Ви, че в сградата, където се помещава деловодството на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ № 7 се извършва ремонт на покрива и достъпът до нея е затруднен.

Предстои от 28.08.2017г. – 12.09.2017г. да се извърши ремонт на помещенията в офиса на адвокатската колегия, във връзка с появилите се течове в последните години. В този период от време ще бъде затруднено обслужването на колегите.

Заявлението на ползван от Вас отпуск можете да изпратите на и - мейл адреса на колегията, след което ще получите и служебна бележка. Заплащането на членски внос можете да извършите по банков път по сметката, посочена в сайта на колегията, а именно: IBAN – BG28STSA93000005872063; BIC – STSABGSF.

Извиняваме се за създадените неудобства!

 

Адвокатски съвет Варна