Организационни събития


23.08.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Уведомяваме Ви, че в сградата, където се помещава деловодството на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ № 7 се извършва ремонт на покрива и достъпът до нея е затруднен.

Предстои от 28.08.2017г. – 12.09.2017г. да се извърши ремонт на помещенията в офиса на адвокатската колегия, във връзка с появилите се течове в последните години. В този период от време ще бъде затруднено обслужването на колегите.

Заявлението на ползван от Вас отпуск можете да изпратите на и - мейл адреса на колегията, след което ще получите и служебна бележка. Заплащането на членски внос можете да извършите по банков път по сметката, посочена в сайта на колегията, а именно: IBAN – BG28STSA93000005872063; BIC – STSABGSF.

Извиняваме се за създадените неудобства!

 

Адвокатски съвет Варна