Организационни събития


03.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, При плащане на членския внос за АК – Варна и вноската за ВАС след 01.04.2018 год. се допускат грешки. С цел по-доброто отчитане на плащанията, извършени от всеки адвокат моля да имате предвид следното: Считано от 01.04.2018г., вноските за ВАС на месец са размер на 20.00 лева за адвокати и 17.00 лв. за младшите адвокати. При плащане по банков път и чрез „Е адвокатура”, подраздел „Е плащания“ се ползва отстъпка от 5% само за вноската към ВАС.

При превод по банков път, вноската за адвокати трябва да бъде в размер на 34.00 лв. месечно за адвокати, от които 19.00 лв.за ВАС и 15.00 лв.за АК – Варна и за младши адвокати в размер на 31.00 лв. от които за ВАС 16.00 лв. и 15.00 лв. за АК – Варна,като цялата сума се плаща по банковата сметка на АК.

При плащане в брой вноската за адвокати е в размер на 35.00 лв., от които за ВАС – 20.00 лв. и за АК – Варна 15.00 лв. Младшите адвокати заплащат 32.00 лв. от които за ВАС -  17.00 лв. и 15.00 лв. за АК – Варна.

Препоръчваме Ви при възможност да извършвате плащанията на вноските в брой в офиса на АС – Варна или чрез банков превод по сметка на АК – Варна в „Банка ДСК“ ЕАД.

За момента има затруднения при отчитане на плащанията, извършвани от адвокатите чрез „Е-адвокатура“, поради което е нежелателно да се извършват плащанята по този ред.

Моля Ви при плащанията по банков път да посочвате точно в платежния документ  периода,  за който извършвате превода на вноските за АК – Варна  и за ВАС.

 

Адвокатски съвет - Варна