Организационни събития


28.12.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 НА ИК ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ОРГАНИ НА ВАК.