Организационни събития


07.09.2016 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.

14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА ВАС


14.08.2015 г. РЕШЕНИЕ НА АС - ВАРНА