АКТУАЛНО


15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев прочети повече

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ. прочети повече

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП. прочети повече

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи : прочети повече

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

 

Уважаеми колеги,

 

Напомняме Ви, че можете да подадете заявление до АС за съгласие да бъдете включени в списъка на дежурните адвокати.

 

Дежурните адвокати се определят от органа ръководещ процесуалните действия или от съответния полицейски/митнически/ служител от приложения списък само и единствено в случаите на чл. 28 от ЗПП в извън работното време на деловодството на Адвокатския Съвет, което е както следва:

 

В работни дни от 17.00 ч до 9.00 ч на следващия ден, в петък от 17.00ч до 9.00ч в понеделник и по всяко време на денонощието в празнични и почивни дни.

 

В работните дни по време на работното време на Адвокатския Съвет по искания на разследващите органи, прокуратура и съд, за осъществяване на служебна защита, адвокати се определят от служител в АС чрез случаен подбор от списъка на всички служебни защитници.

 

Напомняме и на всички, които не са подали заявление с уточняване в коя област на правото практикуват, че следва да подадат такива с краен срок 23.03.2018г.

 

Прилагаме заявление за дежурен адвокат и заявление за конкретизиране на сферата на правото.

 

 

 

13.03.2018 г. Заявление за дежурен адвокат


10.11.2017 г. Заявление