Организационни събития


28.10.2016 г. Уведомяваме Ви, че Регионалният консултативен център за предоставяне на безплатна правна помощ при Адвокатска колегия - Варна

Всеки вторник и четвъртък от 13.30 ч. до 15.30 ч.

Телефон: 0879838917

E-mail: centar@varnalaw.org