Организационни събития


16.03.2020 г. ОТЛАГАНЕ НА СЕМИНАР Уважаеми колеги, С оглед усложнената ситуация свързана с разпространението на коронавирус, приетите мерки за ограничаване на мероприятия, включително и семинари и обявеното извънредно положение в страната до 13.04.2020 г. Ви уведомяваме, че насрочения за 11.04.2020 г. семинар на тема „Етажната собственост. Глава IV ЗС и ЗУЕС. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“ с лектор Стоян Ставру се отлага за неопределено време. Адвокатски съвет