Организационни събития


17.03.2020 г. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НУЛЕВА ВНОСКА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. ДО 31.05.2020 Г.

Уважаеми колеги,

Днес, 17.03.2020 г., Висшият адвокатски съвет взе следното неприсъствено решение:

  • ВАдвС определя месечна вноска към Висшия адвокатски съвет в размер на 0,00 лева, за период от три месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.
  • Решението да се публикува на сайта на ВАдвС, да се уведомят адвокатските съвети и се изпрати съобщение по известителната система на ВАдвС до всички адвокати.

Решението е във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, наложените мерки с цел намаляването на риска от възникването на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекция и отражението им върху работата на адвокатите в страната.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

https://www.vas.bg/bg/a/visshiyat-advokatski-svet-opredeli-nuleva-vnoska-za-perioda-01032020g-do-31052020-g