АКТУАЛНО


26.04.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2017Г. прочети повече

03.04.2017 г. СПОРТЕН КЛУБ "АДВОКАТ" Уведомяваме Ви за съществуването на Спортен клуб "Адвокат", регистриран в края на 2015 г. като сдружение с нестопанска цел, учредено от група съмишленици - адвокати от няколко колегии в страната. Целта на Сдружението е обединяване на адвокатите от цялата страна чрез спортни занимания, както и установяване на приятелски контакти в рамките на добрия тон с представители на другите гилдии, включително и магистратската. прочети повече

28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ прочети повече

27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


17.02.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, От името на АС Ви уведомяваме за следното. В Адвокатски съвет Варна е получено запитване от адвокати за изпратени на личните им и-мейли съобщения от сайт Bank Stop Консултинг кантора Светлозар Николов.

Разграничаваме се от такъв подход, като заявяваме, че той е продиктуван от вероятния стремеж да се повлияе на изхода на дисциплинарно дело, водено срещу адв. Светлозар Николов по жалба на гражданин, което бе насрочено за 15.02.2017г. и отложено от ДС по негова молба за м. март 2017г.

Освен това адв. Николов бе приет и изслушан на заседание на АС по негово настоятелно искане, направено след работно време и след отлагането на дисциплинарното дело. Придружаващите го граждани независимо от желанието им не бяха допуснати на заседанието на АС.

АС гр. Варна е категоричен, че замесването по този начин на граждани нямащи нищо общо с образувано срещу адвокат дисциплинарно производство, стремежа към привличане на обществено внимание, инициирането на публични мероприятия и публикациите на клипове и снимки в интернет пространството, уронват престижа и авторитета на колегията и на адвокатурата изобщо.

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се организация. АС-Варна заявява, че няма да  толерира  опитите за уличен натиск и въздействие върху органите на адвокатурата, организирани от дисциплинарно обвинени адвокати.

Единственият възможен ред за защита по постъпили  сигнали и жалби срещу членове на колегията е регламентиран в ЗА и изяви от всякакъв друг характер представляват нарушения по ЗА и ЕКА. АС за бъдеще няма да отговаря на каквито и да са публикации включително и в интернет пространството.

Освен това Ви уведомяваме, че протоколът от Общото събрание на ВАК от 28.01.2017г. е качен на сайта на колегията.

 

 

 

                                              Адвокатски съвет – Варна