Организационни събития


22.03.2020 г. КОЛЕГИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И НА НИКОЙ!

КОЛЕГИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И НА НИКОЙ!

Такива ще бъдат издавани след изрично искане за това, с посочване на причините и необходимостта от издаване. Заявленията изпращайте на имейла на колегията, обратно на вашите имейли ще се изпращат готовите бележки.

Оригиналът на документи ще бъде предаван в офиса на колегията, при строг пропускателен режим, с оглед извънредното положеине в страната, взетите ограничителни мерки, заповеди, включително и за работа в Адвокатски съвет.