Организационни събития


17.02.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, От името на АС Ви уведомяваме за следното. В Адвокатски съвет Варна е получено запитване от адвокати за изпратени на личните им и-мейли съобщения от сайт Bank Stop Консултинг кантора Светлозар Николов.

Разграничаваме се от такъв подход, като заявяваме, че той е продиктуван от вероятния стремеж да се повлияе на изхода на дисциплинарно дело, водено срещу адв. Светлозар Николов по жалба на гражданин, което бе насрочено за 15.02.2017г. и отложено от ДС по негова молба за м. март 2017г.

Освен това адв. Николов бе приет и изслушан на заседание на АС по негово настоятелно искане, направено след работно време и след отлагането на дисциплинарното дело. Придружаващите го граждани независимо от желанието им не бяха допуснати на заседанието на АС.

АС гр. Варна е категоричен, че замесването по този начин на граждани нямащи нищо общо с образувано срещу адвокат дисциплинарно производство, стремежа към привличане на обществено внимание, инициирането на публични мероприятия и публикациите на клипове и снимки в интернет пространството, уронват престижа и авторитета на колегията и на адвокатурата изобщо.

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се организация. АС-Варна заявява, че няма да  толерира  опитите за уличен натиск и въздействие върху органите на адвокатурата, организирани от дисциплинарно обвинени адвокати.

Единственият възможен ред за защита по постъпили  сигнали и жалби срещу членове на колегията е регламентиран в ЗА и изяви от всякакъв друг характер представляват нарушения по ЗА и ЕКА. АС за бъдеще няма да отговаря на каквито и да са публикации включително и в интернет пространството.

Освен това Ви уведомяваме, че протоколът от Общото събрание на ВАК от 28.01.2017г. е качен на сайта на колегията.

 

 

 

                                              Адвокатски съвет – Варна