Организационни събития


21.02.2017 г. ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АК - ВАРНА И ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ".

21.02.2017 г. Програма