АКТУАЛНО


26.04.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2017Г. прочети повече

03.04.2017 г. СПОРТЕН КЛУБ "АДВОКАТ" Уведомяваме Ви за съществуването на Спортен клуб "Адвокат", регистриран в края на 2015 г. като сдружение с нестопанска цел, учредено от група съмишленици - адвокати от няколко колегии в страната. Целта на Сдружението е обединяване на адвокатите от цялата страна чрез спортни занимания, както и установяване на приятелски контакти в рамките на добрия тон с представители на другите гилдии, включително и магистратската. прочети повече

28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ прочети повече

27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


23.02.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

Във връзка с развихрилата се неетична и злостна кампания против адв. Юлиян Георгиев и исканията за оставката му като Председател на Варненска адвокатска колегия, Контролния съвет на Адвокатската колегия декларира следното:

 

През изминалата една година, в рамките на своите правомощия, настоящият състав на Контролния съвет към Адвокатска колегия – Варна  извърши няколко проверки на работата на Адвокатския съвет, които включваха проверка по отношение законосъобразността на взетите от съвета решения, както и на водената счетоводна отчетност.

При всички тези проверки не бяха установени нарушения на Закона за адвокатурата, на Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове по воденето на документацията и счетоводството на Адвокатската колегия - Варна. С цел осигуряване на действен и ефективен контрол за законосъобразност на взетите решения, на проведените заседания на Адвокатския съвет винаги е присъствал и член на Контролния съвет.

Отговорно и категорично искаме за заявим, че до настоящият момент не са установени никакви нарушения в работата на Адвокатския съвет през изминалата една година от конституирането му след последното отчетно-изборно събрание. През този период не сме получавали нито един сигнал за извършено нарушение на Закона за адвокатурата и на Етичния кодекс на адвоката от страна на Председателя на Адвокатската колегия, нито на членове на Адвокатския съвет – Варна.

Ето  защо считаме, че ескалиращата кампания против Председателя на Адвокатската колегия – Варна, провеждана чрез разпространяване на различни злостни изявления и клевети по негов адрес във Фейсбук и други електронни медии и подписка пред съдилищата в гр. Варна за изключително грозна, неетична и уронваща престижа на всеки достоен адвокат от колегията.