АКТУАЛНО


26.04.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2017Г. прочети повече

03.04.2017 г. СПОРТЕН КЛУБ "АДВОКАТ" Уведомяваме Ви за съществуването на Спортен клуб "Адвокат", регистриран в края на 2015 г. като сдружение с нестопанска цел, учредено от група съмишленици - адвокати от няколко колегии в страната. Целта на Сдружението е обединяване на адвокатите от цялата страна чрез спортни занимания, както и установяване на приятелски контакти в рамките на добрия тон с представители на другите гилдии, включително и магистратската. прочети повече

28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ прочети повече

27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


24.04.2017 г. Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия

 Уважаеми колеги,

          С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.

          Стажът ще се проведе през месец октомври 2017 г. с обучение в Адвокатското училище в Париж и ще включва деонтологичните правила и проблеми на правосъдната система.

          Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно, както и по пребиваването си там.

         Броят на стипендиите, които може да бъдат предоставени от Посолството на Република Франция – сектор „Институционално и техническо сътрудничество” ще стане известен на по- късен етап.

          Във връзка с определяне на участници в стажа ще се проведе изпит по френски език 12.06.2017 г. от 9.00 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А. 

          В случай че желаете да участвате в изпита, моля, изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на френски език, мотивационно писмо на френски език, актуална снимка, копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате професията. Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.

          Всички документи трябва да бъдат във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 06.06.2017 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.

Документи ще се приемат до 31.05.2017г. в деловодството на АК - Варна.