АКТУАЛНО


02.07.2020 г. РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

19.06.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 19.06.2020 Г. ПОЧИНА АДВОКАТ БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! ОПЕЛОТО ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ НА 20.06.2020 Г. ОТ 13, 00 Ч. В КАТЕРДРАЛЕН ХРАМ "СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОДОРИЧНО" прочети повече

виж всички »

Организационни събития


17.06.2020 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 19.06.2020 година реда за определяне на дежурните адвокати се променя. Съгласно предварително утвърдения месечен график, съответно определени адвокати, даващи дежурства в седмиците, при необходимост за участие в неотложни случай съгласно чл. 28 ал. 1 от Закона за правната помощ във времето от 17.00 до 09.00 часа, както и в почивните и празничните дни ще се определят от дежурен член на Комисията по прилагане на Закона за правната помощ, създадена към АС при ВАК, след постъпване на искане за това от съда и разследващите органи на дежурен служебен телефон с номер 0 878 556 417.

Всеки от членовете на комисията ще дава седмични дежурства по предварително обявен месечен график.

При отказ на дежурен адвокат да поеме дежурство без уважителни причини или след опит да бъде осъществен контакт с него се установи, че на посоченият телефон не може да бъде осъществена връзка адвокатът ще бъде изключен от списъка на дежурните адвокати за срок от шест месеца.

В периода от 19.06.2020 г. до 26.06.2020 година дежурен член на Комисията по прилагане на Закона за правната помощ към АС при ВАК е адвокат Александър Атанасов.

За промяната в реда на определяне на служебните адвокати следва да бъдат уведомени, Главния дознател при ОД на МВР – Варна, Началниците на съответните Районни управления на ОД на МВР, Административните ръководители на съда и съответните прокуратури.

 

 

 

КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ПРИ ВАК


17.06.2020 г. Заповед № 44/17.06.2020