АКТУАЛНО


21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ. прочети повече

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ прочети повече

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ. прочети повече

07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б. прочети повече

01.03.2019 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


13.03.2018 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА 2018Г. СЕ ПОДАВАТ ДО 15.04.2018Г.

Необходими документи:

1.Нотариално заверен препис от Диплом за завършено висше юридическо образование

 

 

 

2.Нотариално заверен препис от Удостоверение за правоспособност /служебна бележка

 

                                                                                                         

 

от Министерство на Правосъдието.

 

 

 

3.Документ за внесена такса към Висш АС.

 

13.03.2018 г. ЗАЯВЛЕНИЕ