Организационни събития


13.03.2018 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА 2018Г. СЕ ПОДАВАТ ДО 15.04.2018Г.

13.03.2018 г. ЗАЯВЛЕНИЕ