ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


18.10.2017 г. ПОКАНА ОТ АС - РУСЕ
прочети повече »

18.10.2017 г. Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на
прочети повече »

21.09.2017 г. Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2017 г.
прочети повече »

05.09.2017 г. Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Адвокатския съвет – гр. Варна, организира семинар на тема: „Съдебната делба“ с лектори: съдия Камелия Маринова от ВКС и съдия Светлана Калинова от ВКС. Семинарът ще се проведе на 20, 21 и 22 октомври 2017 г. в СОК „Камчия“ в близост до гр. Варна при следната предварителна програма: • на 20 октомври 2017 г. (петък) от 14:00 ч. до 18:00 ч. • на 21 октомври 2017 г. (събота) от 09:30 ч. до 18:00 ч. • на 22 октомври 2017 г. (неделя) от 09:30 ч. до 12:30 ч.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.
прочети повече »

04.08.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ
прочети повече »

01.08.2017 г. ПИСМО ОТ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, с район на действие Окръжен съд Пловдив.
прочети повече »