АКТУАЛНО


23.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ПОСТ ТЕРМИНАЛ.

23.07.2018 г. Писмо