АКТУАЛНО


15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев прочети повече

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ. прочети повече

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП. прочети повече

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи : прочети повече

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


28.09.2018 г. НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НБПП.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че списъкът на резервните защитници ще бъде утвърден на заседание на Адвокатски съвет - Варна на 16.10.2018 г. В срок до 15.10.2018 г. може да подавате заявления за резервни защитници в деловодството на Адвокатска колегия - Варна.

Списъците на служебните и резервните защитници ще бъдат допълвани на всяко заседание на Адвокатски съвет - Варна.

Председател: Юлиян Георгиев