• Вход
  • Контакти

АКТУАЛНО


02.10.2015 г. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ РЕГИСТРИРАНЕТО КАТО МАРКА НА "ADVOKATAMI" прочети повече

23.09.2015 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 10.2015Г. прочети повече

16.09.2015 г. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ организират семинар. ТЕМА: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №4/2014Г. и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/2015Г. НА ОСГТК ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗОДСТВО. прочети повече

15.09.2015 г. ЗАПОВЕД НА РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА прочети повече

14.09.2015 г. 18 - ТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ ЗА АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ И ПРАВНИ ФИРМИ. прочети повече

14.09.2015 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АДВ. ВАЛЕНТИН БЕНАТОВ прочети повече

01.09.2015 г. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ. прочети повече

07.08.2015 г. Задължителни указания на НБПП, отнасящи се до прилагането от служебните защитници на чл.38, ал.4 от ЗА и прилагането на Глава VI "Национален регистър за правна помощ" от ЗПП. прочети повече

31.07.2015 г. Каталог по текстовете на поставените решения на ЕСПЧ. Уведомяваме Ви, че в сайта на Висш Адвокатски съвет има систематизирани решения на ЕСПЧ за периода 1997-2015г. прочети повече

29.07.2015 г. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ СГКК - ВАРНА. прочети повече

16.07.2015 г. Декларация на ВАС във връзка с публичната възможност да бъдат подслушвани или проследявани адвокати. прочети повече

10.07.2015 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИСЪДА № 84/24.02.2015Г. НА ВРС -XXVII С-В С/У ДИМИТЪР СТОЯНОВ РАЙНОВ Е ВЛЯЗЛА В ЗАКОННА СИЛА НА 06.07.2015Г. ПОРАДИ ТОВА, СЪЩИЯТ Е ЗАЛИЧЕН ОТ АДВОКАТСКИЯ РЕГИСТЪР НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА. прочети повече

01.07.2015 г. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/19.06.2015Г. ЧЛ. 371, Т.2 ОТ НПК, ЧЛ. 58а НК: а) само по чл. 85а, ал. 2 от НК б) по чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК прочети повече

15.06.2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България прочети повече

12.06.2015 г. ИЗМЕНЕНИЯ В НПК - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 42 ОТ 09.06.2015Г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОТ 13.06.2015Г. ВЛИЗАТ В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯТА В НПК, ПУБЛИКУВАНИ В ДВ БР. 42 ОТ 09.06.2015Г. СЪЩИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА - WEB.LAKORDA.COM, РАЗДЕЛ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. прочети повече

08.06.2015 г. АС - Варна, Ви кани да ползвате почивните бази на колегията. прочети повече

28.05.2015 г. ЗАПОВЕД № РД 0595/21.05.15г ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА прочети повече

21.05.2015 г. РЕШЕНИЕ №353/22.04.2015Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 23.01.2015Г.ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. РЕШЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА КОМИСИЯТА: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043455 прочети повече

18.05.2015 г. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Националната правна рамка не предпоставя допускане на адвокати ... прочети повече

28.04.2015 г. РЕШЕНИЕ №3939/07.04.2015Г. НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №8244/2013Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД. прочети повече

17.04.2015 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЧЛ.40, АЛ.6 ОТ ЗА прочети повече

30.03.2015 г. В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно ползване на правно - информационна система "Лакорда интелект" прочети повече

22.01.2015 г. НОВИНА ОТ НБПП! Последна новина ВАЖНО!!!! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството. НБПП прочети повече

30.10.2014 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


08.11.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ

 

Към раздел полезни връзки са добавени две нови, съответно към портала за служебни защитници и към информационният портал на АК-Варна.