АКТУАЛНО


30.09.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 10.2016Г. прочети повече

09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи Раздел IV Организация и изпълнение на дейността по охрана на обекти на МВР прочети повече

31.08.2016 г. Излезе от печат книгата "Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека" За повече информация вижте прикачения файл. прочети повече

30.08.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 09.2016Г. прочети повече

23.08.2016 г. Решение на Висш Адвокатски Съвет, относно правомощията на адвокатските съвети след отпадането на възможностите по обявените за противоконституционни чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30 от ЗА прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


08.11.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ

 

Към раздел полезни връзки са добавени две нови, съответно към портала за служебни защитници и към информационният портал на АК-Варна.