АКТУАЛНО


01.04.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ПО ЗПП.

Колеги, 

      Уведомяваме Ви, че с оглед многобройните обаждания във връзка с предаване на отчети по ЗПП за приключилите производства по поетите от Вас служебни защити се възобновява приемането и обработването на такива. Който желае може да изпраща отчети и по пощата. 

      Приемането на отчетите ще става при спазването на указанията за хигиенен контрол от служител на колегията, без адвокатите да бъдат допускани в офиса, съгласно издадените заповеди за работа в обявеното Извънредно положение. 

        Всички искания, заявления и молби може да изпращате на електронната поща на колегията или по пощата, като същите ще бъдат обработвани, за което ще Ви уведомяваме своевременно.