АКТУАЛНО


02.04.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС.

Колеги,

      Уведомяваме Ви, че с оглед многобройните обаждания във връзка със заплащането на членския внос се възобновява приемането на такъв в брой в офиса на колегията до 13.00 ч. всеки работен ден. 

      Приемането на дължими суми за членски внос ще става при спазването на указанията за хигиенен контрол от служител на колегията, без адвокатите да бъдат допускани в офиса, съгласно издадените заповеди за работа в обявеното Извънредно положение. 

     Напомняме на всички колеги, че съгласно решения на Адвокатски съвет и Висш адвокатски съвет, взети на неприсъствени заседания, всички колеги са освободени от членски внос към ВАК и ВАС за периода 01.03.2020 г. - 31.05.2020 г.