АКТУАЛНО


02.04.2020 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 07.02.2020 Г. - 31.03.2020 Г.

02.04.2020 г. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АС ПРИ АК - ВАРНА