АКТУАЛНО


21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ. прочети повече

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ прочети повече

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ. прочети повече

07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б. прочети повече

01.03.2019 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ.
прочети повече »

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ.
прочети повече »

07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б.
прочети повече »

01.03.2019 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец.
прочети повече »

28.02.2019 г. ПОКАНА ЗА СЕМИНАР, организиран от Международния съюз на адвокатите (UIA) в сътрудничество с Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Софийския адвокатски съвет (САС) ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ РЕГУЛАЦИИ
прочети повече »

15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев
прочети повече »

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ.
прочети повече »

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП.
прочети повече »

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи :
прочети повече »

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г.
прочети повече »

25.01.2019 г. Уважаеми колеги,Уведомяваме Ви, че служебните белжки от НБПП са в деловодството на колегията.
прочети повече »

24.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че при регистрация за участие в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия – Варна и получаване на бюлетини и плик за гласуване за органи на АК и делегати за ОСАС се представя адвокатска карта и/или лична карта.
прочети повече »

23.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪЛНОМОЩНИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
прочети повече »

23.01.2019 г. Уважаеми колеги, в ДВ бр. 7 от 22.01.2019г. са публикувани Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, НПК и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
прочети повече »

21.01.2019 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ.
прочети повече »

07.01.2019 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

04.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - СОФИЯ.
прочети повече »

02.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОЗДРАВЯВАМ ВИ ПО СЛУЧАЙ НАСТЪПВАНЕТО НА НОВАТА 2019 ГОДИНА. ЖЕЛАЯ ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗА ВАС И СЕМЕЙСТВАТА ВИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС: ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ
прочети повече »

28.12.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 01.2019г.
прочети повече »

21.12.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АС ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С "БОРИКА" АД
прочети повече »

05.12.2018 г. РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ АДРЕС: ГР. ВАРНА, УЛ. "ПИРОТ" № 8А (ПОД ЧАСОВНИКА); ТЕЛЕФОН: 0879838917; E-MAIL: centar@varnalaw.org; РАБОТНО ВРЕМЕ: ВТОРНИК ОТ 13.30Ч. ДО 16.30Ч.; СРЯДА ОТ 9.00Ч. ДО 12.00Ч. И ОТ 13.00Ч. ДО 16.30Ч.; ЧЕТВЪРТЪК ОТ 13.30Ч. ДО 16.30Ч.
прочети повече »

28.11.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 12.2018 Г.
прочети повече »

28.09.2018 г. НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НБПП.
прочети повече »

23.08.2018 г. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЧСИ СТАНИМИРА ДИМИТРОВА КОСТОВА ДАНОВА ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС.
прочети повече »