АКТУАЛНО


12.02.2018 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
прочети повече »

12.02.2018 г. МОЛИТЕЛНО ПИСМО от Искрен Красимиров – „НЕзабравимата България“ ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА
прочети повече »

04.02.2018 г. Протоколи № 11 и № 12 на ИК са публикувани в раздел "Протоколи".
прочети повече »

31.01.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 02.2018Г.
прочети повече »

26.01.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА АС - ВАРНА ДО ВИСШ АС
прочети повече »

26.01.2018 г. Решение на Висш АС от 26.01.2018г.
прочети повече »

26.01.2018 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ КЪМ ВИСШ АС
прочети повече »

23.01.2018 г. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС НА КАНТОРА НА ЧСИ ЛЮДМИЛ СТАНЕВ.
прочети повече »

19.01.2018 г. ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
прочети повече »

19.01.2018 г. ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5 НА ИК Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ"
прочети повече »

15.01.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2/15.01.2018Г. НА ИК е публикуван в раздел "Протоколи"
прочети повече »

15.01.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪББРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
прочети повече »

09.01.2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 27-28.01.2018г. в зала „Европа“ на ФКЦ-Варна, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна. Един адвокат може да представлява само един колега.
прочети повече »

05.01.2018 г. Публикаця в ДВ за лишаване от право да упражнява адвокатска професия за Полина Николаева Вакарелова, Светлозар Анастасов Николов и Силвия Георгиева Славева от ВАК.
прочети повече »

05.01.2018 г. Публикаця в ДВ за лишаване от право да упражнява адвокатска професия за Виолета Асенова Мишкова и Елица Неделчева Никифорова от ВАК.
прочети повече »

05.01.2018 г. Публикаця в ДВ за лишаване от право да упражнява адвокатска професия за Марияна Лилиянова Стоянова от ВАК.
прочети повече »

04.01.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 199, ал. 3 от ЗА избраната на основание чл. 101 от ЗА Избирателна комисия приема до 14 дни преди датата на ОС на ВАК на 27.01.2017г., в рамките на работното време на колегията, предложения за делегати за ОС на адвокатите от страната, придружено с писмено съгласие от предложения от Вас кандидат. ВАК има право на 28 делегати.
прочети повече »

03.01.2018 г. МULTISPORT Уважаеми колеги,
прочети повече »

18.12.2017 г. НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР "ТЕМИДА" ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР
прочети повече »

11.12.2017 г. СТАНОВИЩЕ НА СЪДИИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА
прочети повече »

04.12.2017 г. СПИСЪЦИ НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 12.2017г. и М. 01.2018г.
прочети повече »

31.10.2017 г. Уважаеми колеги,Този закон е в сила от днес, а новите изменения в НПК влизат в сила от 05.11.2017г. Успех в прилагането на новите процесуални норми!
прочети повече »

23.10.2017 г. НБПП - национален телефон по бежански процедури
прочети повече »

19.10.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ - АДВОКАТИ.
прочети повече »

28.09.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП
прочети повече »