АКТУАЛНО


03.12.2020 г. Публикуваната информация за получените възнаграждения от адвокати в качеството им на особени представители е въз основа на получени справки за изплатени възнаграждения от внесени депозити по дела от счетоводствата на Районен, Окръжен и Апелативен съд Варна. Секретар на Адвокатски съвет прочети повече

02.12.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДВОКАТИ ЗА СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ЗПП прочети повече

02.12.2020 г. Уважаеми колеги, В изпълнение на заявеното от АС при ВАК, за прозрачна работа и информираност ... прочети повече

30.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ НБПП ОТНОСНО ИСКАНИЯ ОТ АДВОКАТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ЗНАЧИТЕЛНО ПО - КЪСНО ПО ВРЕМЕ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН прочети повече

26.11.2020 г. КОПИРНИ УСЛУГИ В РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Веселина Людмилова Минева gsm: 0894035882     Милена Василева Цанкова gsm: 0897904132
Тодор Светославов Русев gsm: 0878804588

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

03.12.2020 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

01.12.2020 г. Уважаеми колеги, В днешно редовно заседание на АС бе приет доклад на комисията извършила проверка относно СМР на почивната база на колегията в с. Аспарухово, с която можете подробно да се запознаете.
прочети повече »

30.11.2020 г. ОТСРОЧВАНЕ НА ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД ВАРНА
прочети повече »

26.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ РЕДИЦА НАШИ КОЛЕГИ, НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРЕЖИВЯВАТ ТЕЖКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВИРУСА НА COVID 19. НЯКОИ ОТ ТЯХ ТРАГИЧНО ЗАГУБИХА И БЛИЗКИТЕ СИ.
прочети повече »

25.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАРА, КОЙТО БЕШЕ НАСРОЧЕН ЗА 05.12.2020 г.
прочети повече »

21.11.2020 г. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
прочети повече »

09.11.2020 г. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, НАСРОЧЕН ЗА 14, 15 И 28 НОЕМВРИ 2020 Г., СЕ ОТЛАГА С ОГЛЕД ТЕЖКАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА - CDVID-19 (РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТ 6 НОЕМВРИ 2020 Г.). ПРИ НАСРОЧВАНЕТО НА НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИЗПИТА, ТЕ СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

03.11.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

03.11.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

03.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ В СТРАНАТА.
прочети повече »

02.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЕВЕНТУАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ СЪДИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЛЯЗАТ ВЪВ ВАКАНЦИЯ ОТ 15.11.2020 ГОДИНА ДО КРАЯ НА КАЛЕНДАРНАТА 2020 ГОДИНА, С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19.
прочети повече »

27.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВАРНА ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
прочети повече »

23.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДОГОВОРЪТ С ЛАКОРДА АД ОТ 2017 Г. Е ПОДНОВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.12.2020 Г.
прочети повече »

23.10.2020 г. ОМБУДСМАНЪТ И НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СЪЗДАВАТ БЪРЗА ПИСТА ДО ПРАВОСЪДИЕ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОМБУДСМАНЪТ ДИАНА КОВАЧЕВА, НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НБПП) И РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ (РКЦ) КЪМ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ В ГРАДОВЕТЕ БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВИДИН, ГАБРОВО, КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЕРНИК, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН, СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА И ХАСКОВО, ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.
прочети повече »

23.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ТЯХНО РЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО КОЕТО НА АДВОКАТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА 2020 Г., ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИКЕРИ ЗА 2021 Г.
прочети повече »

19.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМ ПИСМО ОТ ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА "АДВОКАТСКА СТАЯ". ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

19.10.2020 г. ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЛА
прочети повече »

13.10.2020 г. Уважаеми колеги, С оглед съобщението от 12.10.2020 г. за подаване на уведомления дали желаете да бъде определяни за особен представител и съответно в кои области на гражданското право, Ви уведомявам, че всеки който желае следва да подаде токова, включително и вписаните в НРПП. Председател на Адвокатски съвет
прочети повече »

12.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
прочети повече »

28.09.2020 г. За Адвокатска колегия - Варна бе чест да е домакин на Националната конференция на българската адвокатура!
прочети повече »

09.09.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме Решения № 166, 167 и 168 на Адвокатски съвет от Протокол № 15 от 03.09.2020 г.
прочети повече »

01.09.2020 г. КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
прочети повече »

13.08.2020 г. Уважаеми колеги, Запознаваме Ви с писмо изх. № 819/13.08.2020 г. на Висш адвокатски съвет. С решение № 2777/07.08.2020 г. прието на заседание на Висш адвокатски съвет от Протокол № 69 от заседание проведено на 07.08.2020 г. са приети Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма ведно със съответните приложения, които могат да бъдат прочетени на сайта на Висш адвокатски съвет www.vas.bg.
прочети повече »

06.08.2020 г. СТАНОВИЩЕ от Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – гр. Варна относно проекта на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
прочети повече »

31.07.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме постъпило във Висшия адвокатски съвет писмо от Министерство на правосъдието, относно представяне на кандидатури за включване в списъка на арбитрите, които могат да бъдат призовани да участват в арбитражните състави, създадени съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Съгласно резолюцията на Председателя - г-жа Негенцова, ако има желаещи за включване в списъка, моля да изпратят документите си в срок до 20.08.2020 г.
прочети повече »

виж всички »