ОРГАНИ


Име Длъжност Електронна поща Телефон Мобилен  
Калина Милославова Петрова Председател miloslavovakalina@gmail.com --- 0887255933
Изтриване
Редакция
Наско Николов Станев Зам. председател nasko_stanev@abv.bg 604484 0888614893
Изтриване
Редакция
Ренета Колева Стойчева Секретар renistoycheva@abv.bg 617755 0888339967
Изтриване
Редакция
Бердж Масис Хаджолян Член berdj_hadjolyan@yahoo.com 602076 0888950674
Изтриване
Редакция
Георги Аврамов Аврамов Член avramov.g.a@abv.bg 052995833 0893510562
Изтриване
Редакция
Гергана Костова Върбанова Член g.varbanova@els.bg --- 0897872010
Изтриване
Редакция
Димитър Андонов Чавеев Член --- --- 0888306896
Изтриване
Редакция
Кремена Асенова Маринова Член kremenamarinova@abv.bg 632450 0897929092
Изтриване
Редакция
Мадлен Врамшабух Славова Член advokatmadlenslavova@abv.bg 606762 0887523741
Изтриване
Редакция
Росен Танев Димитров Член dimitrov.rosen@abv.bg 602168 0888611734
Изтриване
Редакция
Тихомир Христов Янчев Член kantora.2006@abv.bg 611611 0878805895
Изтриване
Редакция
Александър Ангелов Атанасов Резервен член aaa78@abv.bg 697997 0887962292
Изтриване
Редакция
Златимир Бориславов Жечев Резервен член zlatimirj@gmail.com 627890 0887999402
Изтриване
Редакция
Иван Димитров Ралчев Резервен член i.ralchev@abv.bg 949999 0888234931
Изтриване
Редакция
Митко Няголов Гроздев Резервен член m.grozdev@gmail.com 604363 0899936611
Изтриване
Редакция