Организационни събития


13.03.2024 г. Съобщение относно получени сертификати по застраховка "Професионална отговорност на адвоката"

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в деловодството на Адвокатска колегия - Варна можете да получите издадените индивидуални сертификати на заявилите желание адвокати да се присъединят към подписаната от Висш адвокатски съвет полица за застраховка „Професионална отговорност“ за 2024г., считано от днес - 13.03.2024г. до 15.04.2024г. 

При установяване на несъответствия или грешки в издадените сертификати, трябва незабавно да уведомите администриращия полицата брокер „Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ ООД за отстраняването им на следния електронен адрес: botova@bigcom.eu

Адвокатски съвет