Организационни събития


01.04.2024 г. ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2024 Г.

01.04.2024 г. Предстоящи семинари м. Април