Организационни събития


15.04.2024 г. Покани от екипът на Фондация "Български адвокати за правата на човека" за безплатно обучение на адвокати на 22.04.2024г. и на 18.04.2024г. в ЦОА Кръстю Цончев и през платформата ZOOM.

Уважаеми колеги, публикуваме покани от екипът на Фондация "Български адвокати за правата на човека" за участие в провеждане на безплатно обучение на адвокати.

Мероприятията ще се проведе на 18 април 2024г. от 13.30 до 17.30 часа и на 22 април 2024г. от 13.00 до 17.00 часа в "Център за обучение на адвокати- Кръстю Цончев" и чрез платформата zoom.

За участие е необходима регистрация, на линковете посочени в поканите. 

15.04.2024 г. Покана- 18.04.24


15.04.2024 г. Покана - 22.04.24