Организационни събития


16.04.2024 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Адвокатски съвет – Варна Ви поздравява по случай 145-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители. Пожелаваме Ви професионални и лични успехи, с достойнство, компетентност и отговорност да работим за спазване принципите на правовата държава и върховенството на закона! Честит празник!