Организационни събития


07.05.2024 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец май 2024г.

07.05.2024 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец май 2024г.