Организационни събития


17.05.2024 г. Съобщение относно карти за спортни активности

Уважаеми колеги, във връзка с подписания договор за предоставяне на услуги за достъп до спортни обекти, спортни занимания и активности Ви информираме, че към днешна дата желаещите да ползват услугата са под 20 броя. Съгласно условията по договора, цената се определя според броя на  заявените карти и под 25 броя, тя се променя на 59 ( петдесет и девет) лева.

В случай, че адвокати, регистрирани в платформата не желаят да ползват услугата за достъп до спортни обекти за следващ месец, трябва да заявят  отказа си, чрез съобщение на електронната поща на Адвокатска колегия Варна: office@varnalaw.org, в срок не по-късно от 25-то число на предходния месец.

 

За допълнителна информация може да се обърнете към служителя на ВАК -  Авидан Османова