Организационни събития


28.05.2024 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана от фондация "Кера" за онлайн събитие на тема: "Фигурата на комуникационния посредник като подпомагащ експерт в съдебни и досъдебни производства: в България и по света".

28.05.2024 г. Покана