Организационни събития


29.05.2024 г. СЕМИНАР 01.06.2024Г.

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия – Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 01.06.2024 г. /събота/ от 10.00 ч. до 14.30 ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс "Кампус 90" /конферентна зала/, с адрес: бул."Цар Освободител" № 90, на тема" Съдебна медиация-роля на адвокатите ".

лектор: адвокат Албена Пенова – член на САК.

Сградата разполага със закрит паркинг. Първите два часа престой в паркинга са безплатни. Таксата за платен престой за всеки следващ час е 2 лева.

Към настоящото съобщение публикуваме и програмата на семинара.

Желаещите да участват в семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията:

office@varnalaw.org

 

29.05.2024 г. Програма семинар