Организационни събития


04.06.2024 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец юни 2024г.

Уважаеми колеги,

 

В приложения файл Ви публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. юни 2024 г. заедно с линкове за участие онлайн в хибридните обучения, чрез платформата Zoom (с изкл. на семинарите на 10, 14, 17, 21-23 и 28-30 юни, които ще са само в присъствен формат) .

04.06.2024 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец юни 2024г.