Организационни събития


05.06.2024 г. Уважаеми колеги, Адвокатска колегия – Варна организира среща-разговор с адвокат Бранимир Балачев член на Правната комисия и на Комисията за промяна на Конституцията на 49 НС, която ще се проведе на 06.06.2024 г. от 14.00 часа в офиса на колегията. Срещата е на тема „Правни проблеми на адвокатите при упражняване на правата им като защитници и повереници по граждански и по наказателни дела.“ Канят се всички желаещи.