Организационни събития


12.06.2024 г. СЕМИНАР 29.06.2024Г.

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия – Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 29.06.2024 г. /събота/ от 10.00 ч. до 14.00 ч. в гр. Варна, в сградата на Икономически университет - Варна, Конферентна зала 446на тема" Задължения на националния съдия по Правото на ЕС и сезиране на КС от съд“.

лектор: чл.-кор.проф.д.ю.н. Атанас Семов, носител на Катедра „Жан Моне“ на ЕС- съдия в Конституционния съд на Република България.

Желаещите да участват в семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията:

office@varnalaw.org