Организационни събития


28.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 26.03.2019Г. ПОЛУЧИХМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА, КОЕТО СОЧИ ЧЕ ИМА ПОДАДЕНИ ЖАЛБИ ДО ВКС КОИТО СПИРАТ ВСТЪПВАНЕТО НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АДВ. ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ

Жалби срещу решения на ВАдвС по жалби срещу изборите в АК-Варна
1. Жалба, вх.№546/14.02.2019 г. и вх.№719/07.03.2019 г. от Тони Георгиев Вълчев срещу Решение на ВАдвС от 08.02.2019 г.
Входирана във ВКС – вх.№2951/21.03.2019 г.
2. Жалба, вх.№768/12.03.2019 г. от Светлозар Анастастов Николов срещу Решения на ВАдвС от 15.02.2019 г.
Изпратено писмо за държавна такса на 20.03.2019 г., предстои да се внесе във ВКС.
3. Жалба, вх.№769/12.03.2019 г. от Светлозар Анастастов Николов срещу Решения на ВАдвС от 15.02.2019 г.
Изпратено писмо за държавна такса на 20.03.2019 г., предстои да се внесе във ВКС.
4. Жалба, вх.№781/13.03.2019 г. от Иван Михайлов Павлов срещу Решение на ВАдвС от 15.02.2019 г.
Платена държавна такса, предстои да се внесе във ВКС на 26.03.2019 г.
5. Жалба, вх.№793/20.03.2019 г. от Пламен Стоянов Велчев срещу Решения на ВАдвС от 15.02.2019 г.
Изпратено писмо за държавна такса на 20.03.2019 г., предстои да се внесе във ВКС.