Организационни събития


11.11.2019 г. ПРОТОКОЛ № 29/11.11.2019 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА.

11.11.2019 г. Протокол № 29/11.11.2019 Г.