Организационни събития


07.01.2020 г. ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО ИЗПРАТЕНИ НЕВЕРНИ ПИСМА ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОЩИ НА ГРАЖДАНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ ИМЕТО НА АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА ВПИСАНИ КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.

 

В деловодството на Варненска адвокатска колегия постъпиха сигнали от адвокатски дружества, че от тяхно име са разпространени имейли до граждани, с които се изисква превеждане на различни суми по сметките на дружествата. Нито едно адвокатско дружество не действа по този начин. Изпратените съобщения представляват т.нар. "фишинг" атака, която цели инсталиране на зловреден софтуер на компютъра, за което органите на МВР, прокуратурата и Висш адвокатски съвет са информирани. Гражданите следва да бъдат сериозни и внимателни при отварянето/приемането на такива съобщения и следва да ги изтриват.

 

Председател на Адвокатски съвет

адв. Юлиян Георгиев

09.01.2020 г. Уведомление от Адвокатско дружество "Петров и Ковачева"


07.01.2020 г. Отворено писмо от Адвокатско дружество "Петранов и Андреева".pdf