Организационни събития


10.02.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 07.02.2020 Г. ВСТЪПИХА В МАНДАТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.