Организационни събития


17.03.2020 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, пълната забран за достъп до сградите на съда, канторите на частните съдебни изпълнители и нотариусите, с което се затруднява адекватно функциониране на правораздавателната система в рамките на обявеното извънредно положение за улеснение на всички граждани и представители на юридически лица изпаднали в затруднение по спешни и неотложни случаи, по които не могат да бъдат консултирани от упълномощени от тях адвокати, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Варна създаде възможност чрез запитвания, излагане на юридическия проблем и евентуално представяне на документи на електронен адрес consult.vak@gmail.com при преценка на неотложността и спешността на казуса да бъдат  безплатно консултирани от адвокати при Адвокатска колегия Варна. При изпращане на въпросите и поставяне на проблемите си лицата следва да посочват актуален телефон за връзка и имейл, като след определяне на адвокат, който ще работи по случая ще бъдат уведомявани за това на електронната си поща.

За тези които нямат възможност да посочат имейл могат да се обръщат към Националния телефон за първична помощ 0700 18 250 всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. 

Адвокатски съвет Варна