Организационни събития


23.03.2020 г. Адвокатите преминават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация

Припомняме, че издадената Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. от министъра на здравеопазването, с която се създадоха КПП като част от противоепидемичните мерки, предизвика напрежение в адвокатската общност. Неяснота при тълкуването на заповедта създаваше текст, според който „преминаването и причините за пътуването „се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност".

След проведения днес разговор министърът на вътрешните работи е приел доводите на адвокатурата и е разпоредил преминаването на адвокати да се осъществява само при представяне на адвокатска карта и декларация.

Писмото от гл. секретар на МВР и декларацията можете да видите от прикачените файлове.

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

https://www.vas.bg/p/d/e/deklaratsiya-9378.pdf

https://www.vas.bg/bg/a/advokatite-preminavat-prez-oblastnite-kpp-samo-sreshchu-advokatska-karta-i-deklaratsiya