Организационни събития


23.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЛИНК КЪМ Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. - ДВ БР. № 28 ОТ 24.03.2020 Г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E8349E1F0A80FFA517B599190C7E8542?idMat=147150