Организационни събития


27.03.2020 г. Решение от извънредно заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26.03.2020 г.

https://www.vas.bg/bg/a/reshenie-ot-izvnredno-zasedanie-na-sdiyskata-kolegiya-na-visshiya-sdeben-svet-ot-26032020-g