АКТУАЛНО


02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

31.07.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. АВГУСТ И ЗАПОВЕД № 47 прочети повече

виж всички »

Организационни събития


30.06.2020 г. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД и АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С МУЛТИСПОРТ СЧИТАНО ОТ 01.08.2020 Г.

 

"Извънредното положение и наложеното затваряне на голяма част от бизнеса в страната, включително и спортните обекти, се отразиха неблагоприятно както на нашите клиенти и партньори, така и на нас като компания. Това доведе до нужда от преструктуриране на компанията в много направления, включително ревизиране на част от търговските ни договори.

В тази връзка бихме искали да Ви уведомим, че не можем да продължим съвместната работа с АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА

 

Моля, приемете това писмо като едномесечно предизвестие за прекратяване на договора ни на основание на чл. 34 от Договор за предоставяне на услуги между Бенефит Системс България ЕООД и АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА."

30.06.2020 г. ПРЕДИЗВЕСТИЕ