Организационни събития


01.07.2020 г. Уважаеми колеги, В отговор на многобройни ваши запитвания и изразени мнения относно едномесечното предизвестие от фирма „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за прекратяване на договора...

 

Уважаеми колеги,

В отговор на многобройни ваши запитвания и изразени мнения относно едномесечното предизвестие от фирма „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за прекратяване на договора с Варненска адвокатска колегия за предоставяне на картите МУЛТИСПОРТ ви уведомявам, че бяха проведени разговори с акаунт мениджъра на дружеството който уточни, че поради ревизиране на голяма част от договорите са преценили, че ще бъде прекратен и този с Варненска адвокатска колегия, но отказа да посочи други причини извън тези изложени в самото писмо.

Адвокатски съвет ще проучи възможностите за сключване на договор с партньор за предоставяне на подобни услуги.