АКТУАЛНО


02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

31.07.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. АВГУСТ И ЗАПОВЕД № 47 прочети повече

виж всички »

Организационни събития


13.07.2020 г. Уважаеми колеги, Във връзка с публикации в сайтовете budnavarna.com и novinite 24.com от 03.07.2020 г. със заглавие „Варненски адвокат обижда непозната по телефона: Вие сте жалка женица(ЗАПИС)“ и качен аудиозапис от разговор между лице представящо се за адвокат Иван Богатов от ВАК с дама, за която твърди, че има задължение към мобилен оператор, Ви уведомяваме за следното:

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикации в сайтовете budnavarna.com и novinite 24.com от 03.07.2020 г. със заглавие „Варненски адвокат обижда непозната по телефона: Вие сте жалка женица(ЗАПИС)“ и качен аудиозапис от разговор между лице представящо се за адвокат Иван Богатов от ВАК с дама, за която твърди, че има задължение към мобилен оператор, Ви уведомяваме за следното:

Незабавно след публикациите на 03.07.2020 г. бе сезирана Комисията по нелоялна конкуренция и медиация към Адвокатски съвет при Варненска адвокатска колегия.  Комисията извърши първоначална проверка по случая и излезе с доклад, разгледан и приет на редовно заседание на Адвокатски съвет на 09.07.2020 г.  След взето решение от членовете на съвета се извършва допълнителна проверка относно адвокатско дружество „Константинов и партньори“ където лицето представило се за адвокат в записа е заявило че работи.

Уведомяваме Ви, че от извършената проверка в регистъра на вписаните във ВАК адвокати и в регистъра на вписаните адвокати към Висш АС няма вписан адвокат с имената Иван Богатов.

Адвокатско дружество „Константинов и партньори“ с личен № 2200001053 е вписано в АК Габрово с адрес гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 1. Съдружници  в посоченото адвокатско дружество са адв. Миглена Генкова Иванова от АК Габрово и адв. Кремен Валентинов Константинов от АК Варна.

След справка с посочения на адвокатското дружество сайт с наименование адвокатска кантора „Константинов и партньори“ не беше установено да е вписан като адвокат лицето Иван Богатов.

Адвокатски съвет Варна категорично заявява че подобен начин на водене на разговор между адвокати и клиенти или между длъжници на клиенти на адвоката са недопустими и противоречат на нормите на ЗА и ЕКА на адвоката поради което и не  толерират същите.

След приключване на окончателната проверка ще публикуваме доклада на Комисията по нелоялна конкуренция и медиация към Адвокатски съвет.