Организационни събития


25.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАРА, КОЙТО БЕШЕ НАСРОЧЕН ЗА 05.12.2020 г.